Ekspertbistand er en del av avtalen om Inkluderende arbeidsliv for arbeidstakere og arbeidsgivere som sliter med sykefravær.

I Ekspertbistand tilbyr Nordtro oppfølging for arbeidstaker som er sykemeldt, har gjentakende sykefravær eller står i fare for å bli sykemeldt. Nordtro er en objektiv part som undersøker gode løsninger for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Ekspertbistand er individuelt tilrettelagt. Arbeidstaker får en fast veileder.

Hvordan foregår det?

  • Møter, samtaler og karriereveiledning foregår på Nordtro jobbsenter, arbeidssted eller eventuelt andre steder etter avtale

  • Kartlegging av arbeidsevne innebærer kartlegging av dine personlige preferanser, helsesituasjon, arbeidsbetingelser og sosiale faktorer. Vi bruker ulike verktøy for å kartlegge dette, men alltid i samarbeid med arbeidstaker.

  • Ekspertbistand kan vare i inntil 3 måneder.

  • Ved avslutning skriver Nordtro en rapport som inneholder anbefalinger om veien videre i arbeid. Arbeidstaker godkjenner rapporten før den sendes til arbeidsgiver og NAV.

Slik søker en om Ekspertbistand:

  • Arbeidsgiver må ha gjort mulige tilrettelegginger for arbeidstakeren før en søker om Ekspertbistand.

  • Arbeidsgiver og arbeidstaker må være enige om at en trenger hjelp fra en ekstern veileder for å finne gode løsninger.

  • Arbeidsgiver kontakter NAV arbeidslivssenter for å søke om tilskudd.

  • Når NAV har innvilget søknaden, avtaler Nordtro et oppstartsmøte med arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ønsker du mer informasjon eller hjelp til å komme i kontakt med NAV angående refusjon? Kontakt fagsjef i Nordtro AS, Vibeke Gamst via telefonnummer 928 85 041 eller epost vibeke@nordtro.no.