• Ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsgiver kan få full refusjon fra NAV. Nordtro tilbyr 18 timer ekspertbistand innenfor refusjonsrammen til NAV.
 • Nordtro bistår arbeidsgiver og arbeidstaker til å finne gode løsninger på situasjonen. Nordtro har over 40 års erfaring med sykefraværsoppfølging.
 • Målet er at arbeidstakeren kommer tilbake i jobb – og blir i arbeid. Dersom det ikke er hensiktsmessig for arbeidstakeren å komme tilbake i samme jobb, veileder Nordtro arbeidstakeren til å skaffe nytt arbeid.
 • Bistand til å finne løsninger som øker arbeidstakerens arbeidsevne og arbeidsnærvær.
 • Veiledning når det er konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Veiledning ved gjentakende sykefravær hos en arbeidstaker. Nordtro undersøker årsaken til dette og foreslår tiltak som forebygger sykefravær.
 • Karriereveiledning, kartlegging av arbeidsplassen og kartlegging av arbeidstakerens arbeidsevne.
 • Et individuelt tilpasset opplegg for arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Ved avslutning skriver Nordtro en sluttrapport. Sluttrapporten inneholder gjennomførte aktiviteter og resultatene av dette, samt forslag til løsninger slik at arbeidstakeren kommer tilbake i arbeid. Arbeidstakeren godkjenner sluttrapporten. NAV og arbeidsgiver får en kopi.
 • Arbeidsgiveren kontakter NAV og søker om tilskudd til Ekspertbistand.
 • Når NAV har innvilget søknaden, avtaler Nordtro et oppstartsmøte med arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Deretter finner vi veien videre sammen, slik at vi kommer fram til gode løsninger.
 • Det er viktig at du som arbeidsgiver og din arbeidstaker er enige om at dere trenger hjelp fra en ekstern ekspert til å finne gode løsninger.

Ønsker du mer informasjon eller hjelp til å komme i kontakt med NAV angående refusjon? Kontakt fagsjef i Nordtro AS, Vibeke Gamst via telefonnummer 928 85 041.