Velkommen til Nordtro!

Nordtro AS er en moderne produksjons- og arbeidsinkluderingsbedrift i Nordreisa kommune i Nord-Troms.  

Vi arbeider ut fra tre lokasjoner i Storslett og Sørkjosen.  

Varer og tjenester

Salg, reparasjon av produkter, m.m

NAV

Informasjon for NAV

Arbeidsgiver

Informasjon til deg som arbeidsgiver

Jobbsøker

Informasjon til deg om arbeidssøker

Å se muligheter der andre kanskje ser begrensninger

Å se muligheter der andre kanskje ser begrensninger

Nordtro oppnår svært gode resultater i sine tiltaksleveranser! Hvorfor lykkes bedriften så godt innen arbeid og inkludering? ...
Les Mer…
PVC lavvu gir muligheter for turistnæring og økt vinteraktivitet

PVC lavvu gir muligheter for turistnæring og økt vinteraktivitet

PVC lavvu PVC lavvu Aktivitetstilbudet til vinterturister blir mer spennende ved bruk av PVC lavvu.  Skoler og barnehager opplever også ...
Les Mer…
Nytt styre valgt i Nordtro AS

Nytt styre valgt i Nordtro AS

Det nye styret i Nordtro AS består av Styreleder: Linda Fjellheim, nestleder: Mariam Rapp, Styremedlem: Peder A. Amundsen, Harald E. Johannessen. Ansattes representant i styret er Olaug Rønsen. Det nye styret gleder seg spesielt til å igangsette arbeidet med ny strategiplan for Nordtro AS ...
Les Mer…