Velkommen til Nordtro!

Nordtro AS er en moderne produksjons- og arbeidsinkluderingsbedrift i Nordreisa kommune i Nord-Troms.  

Vi arbeider ut fra tre lokasjoner i Storslett og Sørkjosen.  

Varer og tjenester

Salg, reparasjon av produkter, m.m

NAV

Informasjon for NAV

Arbeidsgiver

Informasjon til deg som arbeidsgiver

Jobbsøker

Informasjon til deg om arbeidssøker

Nordtro tar sats i inkluderingsdugnaden

Nordtro tar sats i inkluderingsdugnaden

Regjeringen ønsker å bruke denne muligheten til å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. Regjeringen inviterer derfor til en inkluderingsdugnad i offentlig og privat sektor. Mål Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». Inkluderingsdugnaden er avhengig av at kommuner, næringslivet, private bedrifter, frivillige organisasjoner, bemanningsbransjen, attføringsbedrifter, sosiale entreprenører, partene i arbeidslivet, og ikke minst de som selv står på utsiden bidrar. Nordtro ruller ut sitt nye tilbud til minoritetsspråklige i disse dager ...
Les Mer…
Nordtro jobbsenter donerer utstyr til Nordreisa Røde Kors

Nordtro jobbsenter donerer utstyr til Nordreisa Røde Kors

Nordtro jobbsenter har ofte brukt naturen som en del av tilbudet for enkelte deltakere. Nå ser en at behovene har endret seg, og avdelingen velger derfor å donere utstyr til Nordreisa Røde Kors sin utstyrsbank ...
Les Mer…
MX Sport Nordtro på Storslett skal bli fullverdig omnichannel

MX Sport Nordtro på Storslett skal bli fullverdig omnichannel

MX Sport Nordtro ligger i Gammen varehus på Storslett. Nettbutikken TURBULENT er også organisert under butikken. I tillegg til å være en butikk som dekker godt de fleste sortiment, så skal en også være god i alle sesonger. Nå skal butikken videreutvikles til å bli en Omnichannel - hvor kunder kan handle og kommunisere enten i fysisk butikk, eller via mobil, nettbrett eller PC - på hjemmeside eller på sosiale media - eller på nettbutikken. I bakgrunnen skal lagerstyring og handel ivaretas av integrerte datasystemer ...
Les Mer…