Vi ønsker tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemelding fra våre kunder om både egenproduserte varer, butikkvarer, arbeids- og inkluderingstjenester og kurs. Kvalitet er et mål for hvordan vi lever opp til kundenes forventninger – derfor er det kundenes opplevelse av våre produkter og tjenester som definerer riktig kvalitet.

Tilbakemeldingene som vi mottar, registrerer vi som avvik i vårt system. Det blir deretter utpekt en ansvarlig til å følge opp tilbakemeldingen, og vi ser på mulige tiltak for om det kreves en enkel korreksjon eller om det er et systematisk avvik. Det blir satt en tidsfrist på saken, og det følges opp ved at vi evaluerer det konkrete avviket. Dette gjør oss i stand til å endre oss fortløpende og kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester – som til syvende og sist kommer både ansatte, kunder, bedrifter og samfunnet til gode.

For å gi oss tilbakemelding, så kan du benytte deg av kontaktskjemaet under, ta kontakt med en av våre ansatte eller sende e-post til firmapost@nordtro.no.