Vi ønsker tilbakemelding

 

Nordtro AS vil gjerne ha tilbakemelding fra våre kunder på våre egenproduserte varer, butikkvarer, våre attføringstjenester og kurs. Nordtro A.S er en samfunnsbedrift som aktivt anvender kontinuerlig læring for å bli en enda bedre leverandør av tjenester og produkter. Dersom du gir oss tilbakemelding, så er det en gave fra deg til bedriften – du gir oss nemlig muligheten til å lære og bli bedre!

Kvalitet er et mål for hvordan vi lever opp til kundenes forventninger. Derfor er det kundenes opplevelse av våre produkter og tjenester som definerer riktig kvalitet. Vår målsetting er at våre kunder skal oppleve god kvalitet hos Nordtro AS, slik at de også for framtiden ønsker å benytte oss som leverandør.

Tilbakemeldingene som vi mottar, registrerer vi som avvik i vårt system. Det blir deretter utpekt en ansvarlig til å følge opp tilbakemeldingen, og vi ser på mulige tiltak for om det kreves en enkel korreksjon eller om det er et systematisk avvik. Det blir satt en tidsfrist på saken, og det følges opp ved at vi evaluerer det konkrete avviket. Dette gjør oss i stand til å endre oss fortløpende og kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester – som til syvende og sist kommer både ansatte, kunder, bedrifter og samfunnet til gode.

Du kan benytte deg av kontaktskjemaet under, ta kontakt med en av våre ansatte eller sende e-post til firmapost@nordtro.no.