Kamuflasje

Nordtro produserer kamuflasje både til sivilt og militært formål.

Kamuflasjenettproduksjonen var opprinnelig Nordtro AS sitt største og viktigste markedsområde.
Også i dag produserer vi kamuflasje rettet mot forsvarsmarkedet.
For det sivile markedet produserer vi bl.a kamuflasjenett til fotografer og jegere m.m

#
#
#

Innen produksjon av militært kamuflasjemateriell har Nordtro AS et nært samarbeid med SAAB-BARRACUDA i Sverige.

Vi kan produsere avansert multispektral kamuflasje til mobil og statisk bruk, samt sikre effektiv kamuflering av personell, kjøretøy, fartøy og faste installasjoner.