Varer og tjenester

Nordtro AS består av tre ulike lokalasjoner; industri-/administrasjonsbygget i Sørkjosen, Sport1 Nordtro på Gammen varehus og Nordtro Jobbsenter på Storslett.

På Jobbsenteret har vi kurslokaler som leies ut i ledige perioder.

Nordtro er en arbeidsinkluderingsbedrift i Nord-Troms.

Våre sammarbeidspartnere er de lokale NAV-kontorene i Nord- Troms; Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord, samt diverse eksterne bedrifter.

På Nordtro Industri produserer vi telt, lavvu, hundeutstyr, kamuflasjenett, presenninger, kapell, sledetrekk, scootertrekk, div. lærvarer m.m.
Her finner man også den kjente merkevaren Laika som er vårt eget merke på hundekløv.

Sømproduksjon skjer både til bedriftskundemarkedet og til konsumentmarkedet. I tillegg utfører bedriften PVC- sveis, der bedriftskundemarkedet dominerer.

Sport1 Nordtro er en del av arbeidsinkluderingsbedriften Nordtro.
Nordtro samordner salg av turutstyr via nettstedet turbulent.no

Går du inn på turbulent.no så finner du tilbud og bestillingsskjema for lavvo, hundekløv og andre varer som er laget ved Nordtro AS. I tillegg kan du bestille klær, sko og annet tilhørende turutstyr.