Samarbeidspartnere

Nordtro AS er samarbeidspartner med mange organisasjoner og bedrifter i og utenfor regionen.

NAV i Nord-Troms (Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord) er vår viktigste samarbeidspart, og tjenesteleveransene til NAV er knyttet opp til formålet med vår bedrift.

I tillegg har vi et godt samarbeid med svært mange bedrifter og næringsvirksomheter i og utenfor regionen.  Dette er knyttet spesielt til hospitering og praksisplasser for våre deltakere fra NAV, noe som gir svært gode formidlingsresultater til arbeid.

Gjennom vårt medlemskap i NHO har vi skapt trygge og forutsigbare relasjoner med næringlivet rundt om, og vi er også aktive leverandører i NHO-prosjektet «Ringer i vannet».

Våre primærarbeidsplasser er hos Nordtro Industri, MX Sport Nordtro, Nordtro Administrasjon og nettbutikken turbulent.no.  Disse arenaene har også gode og langvarige relasjoner med næringsliv og bedrifter i og utenfor regionen.

Er du arbeidsgiver og ønsker å vite mer om hospitering eller samarbeid, så kan du lese mer om det her.