Samarbeidspartnere

NAV i Nord-Troms (Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord) er vår viktigste samarbeidspart, og tjenesteleveransene til NAV er knyttet opp til formålet med vår bedrift. I tillegg har vi et godt samarbeid med mange bedrifter og næringsvirksomheter. Dette er knyttet spesielt til hospitering og praksisplasser for våre deltakere fra NAV, noe som gir gode formidlingsresultater til arbeid.

Gjennom vårt medlemskap i NHO har vi skapt trygge og forutsigbare relasjoner med næringslivet, og vi er aktive leverandører i NHO-prosjektet Ringer i Vannet.

Våre primærarbeidsplasser er Sport1 Nordtro, Nordtro administrasjon og nettbutikken turbulent.no.  Disse arenaene har også gode og langvarige relasjoner med næringsliv og bedrifter i og utenfor regionen.

Er du arbeidsgiver og ønsker å vite mer om hospitering eller samarbeid, så kan du lese mer om det her.