Om oss

Nordtro AS er en moderne arbeids- og inkluderingsbedrift i Nordreisa i Nord-Troms. Nordtro AS ble etablert i 1981, og eies av Troms Fylkeskommune (49%) og Nordreisa Kommune (51%). Her finner du årsmeldinga for 2018: Årsmelding attføring 2018.

Vår visjon er at vi skal være ledende på bedriftens virksomhetsområder.

Vårt formål er at vi i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legger forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro skal bidra aktivt til næringsutvikling i regionen.

Vår forretningsidè er å drive en profesjonell virksomhet innen attføring, kompetanseoppbygging og tjenesteyting.

Våre overordnede verdier er:

  • Vi leverer kvalitet.
  • Vi har grunnleggende tro på det unike i hvert menneske; samspill, omsorg og støtte vil bidra til menneskelig vekst og gi nye muligheter for den enkelte ansatte.
  • Vi har en åpen og ærlig dialog med våre ansatte, kunder og samarbeidsparter.
  • Engasjerte og medvirkende ansatte er vår største ressurs.
  • Vi tar vare på kultur og tradisjoner i bruk av naturen som utviklingsarena.
  • Som næringslivsaktør bidrar vi til verdiskapning og aktivitet i lokalsamfunnet.

Våre etiske verdier er:

  • Respekt og likeverd: Ansatte ved Nordtro skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur, religion og etnisk opprinnelse. Ansatte skal oppleve at de er en viktig del av den totale/helhetlige driften.
  • Forhold mellom ledelse og ansatte: Bedriften skal legge forholdene til rette slik at de ansatte skal oppleve å ha oversikt og innvirkning på egen arbeidssituasjon ved å bli hørt og få tilbakemelding på arbeidsutførelse. Nordtro ønsker å ha en åpen dialog mellom ledelse og ansatte om alt som har betydning for arbeidsmiljøet.
  • Faglig integritet: Ansatte ved Nordtro skal være bevisst sitt faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold til våre kvalitetsnormer. Ansatte skal utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte, dele sin kunnskap med kolleger for best mulig resultat, holde avtaler og oppfylle forpliktelser.
  • Forhold mellom ansatte: På Nordtro ønsker vi å møte hverandre med åpenhet og respekt, og med å ha en god tone mellom oss ansatte. Vi vil vise respekt for våre kolleger, være åpen for diskusjoner, kritikk og innspill og ha takhøyde for ulike meninger.