Om Nordtro

Nordtro AS er en moderne arbeids- og inkluderingsbedrift i Nord-Troms. Bedriften ble etablert i 1981 og eies av Troms Fylkeskommune (49%) og Nordreisa Kommune (51%). Vi har to forskjellige avdelinger som er lokalisert i Nordreisa; Nordtro jobbsenter på Storslett og butikken Sport1 Nordtro på Storslett.

Her finner du årsmeldingen for 2018: Årsmelding attføring 2018

Nordtros formål er at vi i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legger forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro skal bidra aktivt til næringsutvikling i regionen.

Nordtro er tiltaksleverandør for tiltakene Avklaring, Oppfølging og Arbeidsforberedende trening (AFT), og vi har flere plasser for Varig lønnstilskudd (VLT)

Ressurs Tromsø, Aksis, Fretex og MariNor er sammen med Nordtro arbeids- og inkluderingsbedriftene i Troms og Finnmark. Disse bedriftene er samlet i distriktsforeningen «Attføringsbedriftene i Nord», og er aktive deltakere i arbeidet med bransjeforeningen som er organisert i NHO.