Om Nordtro

Nordtro AS er en moderne arbeids- og inkluderingsbedrift i Nord-Troms. Bedriften ble etablert i 1981 og eies av Troms Fylkeskommune (49%) og Nordreisa Kommune (51%). Vi har tre forskjellige avdelinger som er lokalisert i Nordreisa; Nordtro Industri i Sørkjosen, Nordtro jobbsenter på Storslett og butikken Sport1 Nordtro på Storslett.

Her finner du årsmeldingen for 2018: Årsmelding attføring 2018

Nordtros formål er at vi i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legger forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro skal bidra aktivt til næringsutvikling i regionen.

Nordtro er tiltaksleverandør for tiltakene Avklaring, Oppfølging og Arbeidsforberedende trening (AFT), og vi har flere plasser for Varig lønnstilskudd (VLT). Vinteren 2018/2019 har Nordtro i tillegg AMO-kurs.

Ressurs Tromsø, Aksis, Fretex og MariNor er sammen med Nordtro arbeids- og inkluderingsbedriftene i Troms og Finnmark. Disse bedriftene er samlet i distriktsforeningen «Attføringsbedriftene i Nord», og er aktive deltakere i arbeidet med bransjeforeningen som er organisert i NHO.