Nordtro tar sats i inkluderingsdugnaden

Nordtro tar sats i inkluderingsdugnaden

Regjeringen ønsker å bruke denne muligheten til å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. Regjeringen inviterer derfor til en inkluderingsdugnad i offentlig og privat sektor. Mål Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». Inkluderingsdugnaden er avhengig av at kommuner, næringslivet, private bedrifter, frivillige organisasjoner, bemanningsbransjen, attføringsbedrifter, sosiale entreprenører, partene i arbeidslivet, og ikke minst de som selv står på utsiden bidrar. Nordtro ruller ut sitt nye tilbud til minoritetsspråklige i disse dager ...
Les Mer…
Nordtro jobbsenter donerer utstyr til Nordreisa Røde Kors

Nordtro jobbsenter donerer utstyr til Nordreisa Røde Kors

Nordtro jobbsenter har ofte brukt naturen som en del av tilbudet for enkelte deltakere. Nå ser en at behovene har endret seg, og avdelingen velger derfor å donere utstyr til Nordreisa Røde Kors sin utstyrsbank ...
Les Mer…
MX Sport Nordtro på Storslett skal bli fullverdig omnichannel

MX Sport Nordtro på Storslett skal bli fullverdig omnichannel

MX Sport Nordtro ligger i Gammen varehus på Storslett. Nettbutikken TURBULENT er også organisert under butikken. I tillegg til å være en butikk som dekker godt de fleste sortiment, så skal en også være god i alle sesonger. Nå skal butikken videreutvikles til å bli en Omnichannel - hvor kunder kan handle og kommunisere enten i fysisk butikk, eller via mobil, nettbrett eller PC - på hjemmeside eller på sosiale media - eller på nettbutikken. I bakgrunnen skal lagerstyring og handel ivaretas av integrerte datasystemer ...
Les Mer…
Ny kraft i Nordtro Industri sin sømpark

Ny kraft i Nordtro Industri sin sømpark

Sømavdelingen ved Nordtro Industri har en lang historie. I tidligere tider hadde industrien nemlig 4 fabrikker i Nord-Troms, hvor det for en stor del ble produsert kamuflasjenett. En hadde også en rekke sømprodukter under eget merke, og selv om fortidens kamuflasjeproduksjon har blitt på det nærmeste borte - så har en rekke av Nordtro sine egne produkter overlevd. I dag har Nordtro Industri en sømavdeling, og den er lokalisert i bedriftens industribygg i Sørkjosen, Nordreisa. Nå har en startet med prosessen med å fornye maskinparken ...
Les Mer…
Toril Aamo - Ny daglig leder i Nordtro a.s

Toril Aamo – Ny daglig leder i Nordtro a.s

Toril Aamo (46) fra Dalsbygda er valgt som ny daglig leder av Nordtro a.s. Nordtro skal være en bedrift full av dyktige og kunnskapsrike medarbeidere som vil hjelpe mennesker tilbake til jobb eller nærmere arbeidslivet, sier hun om bedriften. Hun kjenner bedriften godt, og har arbeidet som fagsjef og nestleder siden 2012. ...
Les Mer…
Å se muligheter der andre kanskje ser begrensninger

Å se muligheter der andre kanskje ser begrensninger

Nordtro oppnår svært gode resultater i sine tiltaksleveranser! Hvorfor lykkes bedriften så godt innen arbeid og inkludering? ...
Les Mer…
PVC lavvu gir muligheter for turistnæring og økt vinteraktivitet

PVC lavvu gir muligheter for turistnæring og økt vinteraktivitet

PVC lavvu PVC lavvu Aktivitetstilbudet til vinterturister blir mer spennende ved bruk av PVC lavvu.  Skoler og barnehager opplever også ...
Les Mer…
Nytt styre valgt i Nordtro AS

Nytt styre valgt i Nordtro AS

Det nye styret i Nordtro AS består av Styreleder: Linda Fjellheim, nestleder: Mariam Rapp, Styremedlem: Peder A. Amundsen, Harald E. Johannessen. Ansattes representant i styret er Olaug Rønsen. Det nye styret gleder seg spesielt til å igangsette arbeidet med ny strategiplan for Nordtro AS ...
Les Mer…
Ny HF sveisemaskin til Nordtro Industri

Ny HF sveisemaskin til Nordtro Industri

Høyfrekvens sveis er en teknologi som vi bruker i vårt arbeid med PVC. Hos Nordtro produserer vi ved hjelp av denne teknologien både oljevernutstyr som lenser, men også PVC lavvuer til eventselskaper, barnehager, turoperatører osv ...
Les Mer…
Nytt styre i Nordtro a.s

Nytt styre i Nordtro a.s

Nordtro a.s har avholdt generalforsamling og i år var det duket for skifte av styreleder. Hans Petter Myrland har vært ved roret siden 1996, og har ledet Nordtro fra å være nedleggingstruet til å være en framtidsrettet og aktiv arbeidsinkluderingsbedrift ...
Les Mer…