Toril Aamo - Ny daglig leder i Nordtro a.s

Toril Aamo – Ny daglig leder i Nordtro a.s

Toril Aamo (46) fra Dalsbygda er valgt som ny daglig leder av Nordtro a.s. Nordtro skal være en bedrift full av dyktige og kunnskapsrike medarbeidere som vil hjelpe mennesker tilbake til jobb eller nærmere arbeidslivet, sier hun om bedriften. Hun kjenner bedriften godt, og har arbeidet som fagsjef og nestleder siden 2012. ...
Les Mer…
Å se muligheter der andre kanskje ser begrensninger

Å se muligheter der andre kanskje ser begrensninger

Nordtro oppnår svært gode resultater i sine tiltaksleveranser! Hvorfor lykkes bedriften så godt innen arbeid og inkludering? ...
Les Mer…
PVC lavvu gir muligheter for turistnæring og økt vinteraktivitet

PVC lavvu gir muligheter for turistnæring og økt vinteraktivitet

PVC lavvu PVC lavvu Aktivitetstilbudet til vinterturister blir mer spennende ved bruk av PVC lavvu.  Skoler og barnehager opplever også ...
Les Mer…
Nytt styre valgt i Nordtro AS

Nytt styre valgt i Nordtro AS

Det nye styret i Nordtro AS består av Styreleder: Linda Fjellheim, nestleder: Mariam Rapp, Styremedlem: Peder A. Amundsen, Harald E. Johannessen. Ansattes representant i styret er Olaug Rønsen. Det nye styret gleder seg spesielt til å igangsette arbeidet med ny strategiplan for Nordtro AS ...
Les Mer…
Ny HF sveisemaskin til Nordtro Industri

Ny HF sveisemaskin til Nordtro Industri

Høyfrekvens sveis er en teknologi som vi bruker i vårt arbeid med PVC. Hos Nordtro produserer vi ved hjelp av denne teknologien både oljevernutstyr som lenser, men også PVC lavvuer til eventselskaper, barnehager, turoperatører osv ...
Les Mer…
Nytt styre i Nordtro a.s

Nytt styre i Nordtro a.s

Nordtro a.s har avholdt generalforsamling og i år var det duket for skifte av styreleder. Hans Petter Myrland har vært ved roret siden 1996, og har ledet Nordtro fra å være nedleggingstruet til å være en framtidsrettet og aktiv arbeidsinkluderingsbedrift ...
Les Mer…
Nordtro vinner anbud i Nord-Troms!

Nordtro vinner anbud i Nord-Troms!

NAV Troms innbydde til konkurranse med forhandlinger i forbindelse med anskaffelse av det arbeidsrettede tiltaket avklaring. Avklaringstiltaket skal bidra til individuell systematisk kartlegging og vurdering av deltakers arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet ...
Les Mer…
Loading...