Vi søker etter arbeidsleder HF sveis

Vi søker etter arbeidsleder HF sveis

Da vår nåværende arbeidsleder knyttet til høyfrekvens sveis skal over i ny karriere utenfor vår bedrift, søker vi etter arbeidsleder i 100% fast stilling.  Arbeidsleder rapporterer til Produksjonsleder i Nordtro Industri. Stillingen innebærer en spennende mulighet til å være med å utvikle vår industrielle virksomhet.  Som arbeidsleder sveis vil du få ansvaret for denne avdelingen hvor organisering av produksjon i sammenheng med deltakere fra NAV står sentralt ...
Les Mer…
Ny HF sveisemaskin til Nordtro Industri

Ny HF sveisemaskin til Nordtro Industri

Høyfrekvens sveis er en teknologi som vi bruker i vårt arbeid med PVC. Hos Nordtro produserer vi ved hjelp av denne teknologien både oljevernutstyr som lenser, men også PVC lavvuer til eventselskaper, barnehager, turoperatører osv ...
Les Mer…
Vi søker ny daglig leder

Vi søker ny daglig leder

Som daglig leder vil du lede arbeidet med å videreutvikle selskapet. Viktige oppgaver favner strategisk ledelse og drift, økonomistyring, rapportering til styret, samt delta i salgs- og markedsrettet arbeid ...
Les Mer…
Nytt styre i Nordtro a.s

Nytt styre i Nordtro a.s

Nordtro a.s har avholdt generalforsamling og i år var det duket for skifte av styreleder. Hans Petter Myrland har vært ved roret siden 1996, og har ledet Nordtro fra å være nedleggingstruet til å være en framtidsrettet og aktiv arbeidsinkluderingsbedrift ...
Les Mer…
Nordtro vinner anbud i Nord-Troms!

Nordtro vinner anbud i Nord-Troms!

NAV Troms innbydde til konkurranse med forhandlinger i forbindelse med anskaffelse av det arbeidsrettede tiltaket avklaring. Avklaringstiltaket skal bidra til individuell systematisk kartlegging og vurdering av deltakers arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet ...
Les Mer…