Innsøking – det første steget til arbeid og inkludering

FOR DELTAKER:  Kontakt ditt NAV-kontor og be om et møte med din saksbehandler.
 
FOR NAV: Ønsker du å søke bruker inn på Nordtro? Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med fagsjef Vibeke Gamst ved Nordtro jobbsenter.
 
Rutiner ved inntak til tiltak ved Nordtro:
  • NAV-kontoret kontakter Nordtro AS for å avklare aktuelt tiltak, ledig plass og eventuell ventetid.
  • Deretter fyller NAV-kontoret  og deltaker ut og sender søknadsskjema/bestilling til Nordtro.
  • Nordtro AS innkaller deltakeren til inntaksamtale. NAV deltar vanligvis på denne samtalen.
  • Nordtro og deltaker fastsetter et mål og en handlingsplan som skal lede til målet.
  • Nordtro AS og deltakeren evaluerer og rapporterer underveis til NAV.
    Skriftlig sluttrapport sendes til NAV etter endt tiltak.