Innsøking – Det første steg til arbeid og inkludering

FOR KANDIDAT/DELTAKER:  Kontakt ditt NAV-kontor og be om et møte med din saksbehandler
 
FOR NAV: Ønsker du å søke bruker inn på Nordtro?
 

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Nordtro Jobbsenter v/fagsjef Toril Aamo.

Rutiner ved inntak til tiltak ved Nordtro.

  • NAV-kontoret kontakter Nordtro AS for å avklare aktuelt tiltak, ledig plass evt ventetid
  • Deretter fyller NAV-kontoret  og deltaker ut og sender søknadsskjema/bestilling til Nordtro
  • Nordtro AS innkaller deltakeren til inntakssamtale. NAV deltar vanligvis på denne samtalen
  • Nordtro og deltaker fastsetter et mål og en handlingplan som skal lede til målet
  • Nordtro AS og deltakeren evaluerer og rapporterer underveis til NAV.
  • Skriftlig sluttevaluering sendes NAV etter endt tiltak.

Har du ubesvarte spørsmål eller noe du lurer på ved innsøkning, ta kontakt med en av våre veiledere ved Nordtro Jobbsenter.


NAV Nordreisa

Besøksadresse
Sentrum 17, 9151 Storslett

Åpningstid
Mottak 10.00–14.00.
Onsdager stengt for henvendelser i mottak

Telefon
55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Telefaks
77 28 60 61

Postadresse
Postboks 223 , 9156 Storslett

NAV Skjervøy

Besøksadresse
Rådhuset

Åpningstid
Mottak 10.00–14.00.
Tirsdager og torsdager stengt for henvendelser i mottak.

Telefon
55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Telefaks
77 28 32 01

Postadresse
Postboks 160, 9189 Skjervøy

NAV Kvænangen

Besøksadresse
Burfjord

Åpningstid
Mottak 10.00–14.00. Tirsdager og torsdager stengt for henvendelser i mottak

Telefon
55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Telefaks
77 28 55 71

Postadresse
Postboks 93, 9169 Burfjord

NAV Kåfjord

Besøksadresse
Øvervegen 2

Åpningstid
Mottak 10.00–14.00. Tirsdager og torsdager stengt for henvendelser i mottak

Telefon
55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Telefaks
77 28 60 41

Postadresse
Øvervegen 2, 9146 Olderdalen