MENTORSKOLEN: Prosjektleder Siri Bergset Elvestad sammen med kurslederne Merete Karlsen og Patricia Varras.

Nordtro leverer Mentorskolen 2023 på oppdrag for Jobbvinner i KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Vi er underleverandør til Campus Nord-Troms.

Mentorskolen er et samlingsbasert kurs for rutinerte helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere som skal bli mentorer for nyansatte. Kursdeltakerne lærer om mentorrollen, mentoring (veiledning), etikk og mm. Det er i overkant av 40 kursdeltakere fra flere kommuner i Norge.

Mentorskolen er en del av lærlingsnettverket til Jobbvinner. Mentorene skal etter kurset ha oppnådd god kompetanse i mentoring, og kunne kommunisere slik at protesjeen øker sin evne til beslutninger og handler i samsvar med egne verdier, holdninger og kunnskaper. Mentorene skal være i stand til å støtte protesjeen i sosial, personlig og faglig utvikling.

Vil du vite mer? Kontakt oss!