Våre ansatte:

Nordtro Jobbsenter

TORIL AAMO
DAGLIG LEDER

95927527
toril@nordtro.no

VIBEKE GAMST
FAGSJEF

92885041
vibeke@nordtro.no

MARIA SIMONSEN
KARRIEREVEILEDER

94009647
maria@nordtro.no

SIRI BERGSET ELVESTAD
KARRIEREVEILEDER

94009593
siri@nordtro.no

OLAUG RØNSEN
KARRIEREVEILEDER

94009126
olaug@nordtro.no

MALIN VOLLSTAD
KARRIEREVEILEDER

92072320
malin@nordtro.no

RAKEL LUND HEGGELUND
KARRIEREVEILEDER

98640726
rakel@nordtro.no

VIBEKE HEIMEN
KARRIEREVEILEDER OG KAM

94009645
vibeke.heimen@nordtro.no

Sport1 Nordtro

IVAR HENNING JENSSEN
BUTIKKSJEF

94009487 
ivarhenning@nordtro.no

LILL HEGE KONST
NESTLEDER OG ARBEIDSLEDER 

94009487
lillhege@nordtro.no

TRINE WAHLMANN
ARBEIDSLEDER

94009487
trine@nordtro.no

KARL MATTIS NYHEIM
ARBEIDSLEDER, E-HANDEL

94009487
mattis@nordtro.no