Tilbakemelding!

Nordtro A.S er en samfunnsbedrift som aktivt anvender kontinuerlig læring for å bli en enda bedre leverandør av tjenester og produkter.
Dersom du gir tilbakemelding så er dette en gave fra deg til bedriften – du gir oss nemlig muligheten til å lære og bli bedre!

Kvalitet er et mål for hvordan vi lever opp til kundenes forventninger, derfor er det kundenes opplevelse av våre produkter og tjenester som definerer riktig kvalitet.
Vår målsetting er at våre kunder skal oppleve god kvalitet hos Nordtro AS, slik at de også for framtiden ønsker å benytte oss som leverandør.

Nordtro AS vil gjerne ha tilbakemelding fra våre kunder på våre egenproduserte varer, butikkvarer, våre attføringstjenester og kurs, både konkrete og generelle forhold.
Etter at vi registrerer en tilbakemelding, så registrerer vi dette som et avvik i vårt system. Det blir utpekt en ansvarlig til å følge opp tilbakemeldingen – og man ser på mulige tiltak for å se på om det kreves en enkel korreksjon – eller om dette er et systematisk avvik. Vi setter en tidsfrist på saken, og følger opp med å evaluere det konkrete avviket. Dette gir oss i stand til å endre oss fortløpende – kontinuerlig forbedre både våre produkter og våre tjenester – som til syvende og sist kommer både ansatte, kunder, bedrift og samfunn tilgode.

Lurer du på noe vedrørende våre tjenester? Ta gjerne kontakt.

Du har også muligheten til å finne ansatte direkte, eller sende en ordinær e-post til firmapost@nordtro.no
Eller bare ta turen innom oss for en prat hvis du er i nærheten.


 

Kontaktskjema