Nordtro jobbsenter tilbyr karriereveiledning, sykefraværsoppfølging, prosjektutvikling og kompetansehevende kurs i økonomi og ledelse. Vi leverer arbeidsmarkedstiltakene Oppfølging og Arbeidsforberedende trening på vegne av NAV.