For deg som er arbeidssøker

Arbeid er viktig for alle og bidrar blant annet til økonomisk sikkerhet, opplevelse av tilhørighet og mestring.

Nordtro skal være en bro mellom deg som arbeidssøker og arbeidsgiver. Arbeidet til Nordtro bygger på solid kompetanse og vi har veldokumenterte resultater å vise til.

I arbeids- og inkluderingsarbeidet ved Nordtro bruker vi ulike metoder og verktøy som grunnlag for å komme fram til gode løsninger sammen med deg som arbeidssøker. Våre veiledere hjelper deg på veien mot jobb. Vårt tilbud til deg består blant annet av karriereveiledning, hjelp til jobbsøk og skriving av CV, intervjutrening og kunnskap om ditt lokale arbeidsmarked.

Ønsker du å delta på tiltak ved Nordtro? Da kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Du kan lese om de ulike tiltakene her.