På denne siden kan du lære mer om regler vi har i arbeidslivet i Norge, inkluderende arbeidsliv og betydningen arbeid har for samfunnet.

Under ligger oppgaver til disse temaene. Nyttige linker som kan hjelpe deg med svarene, finner du nederst på denne siden.

Oppgave en) Regler i arbeidslivet

a) Hva heter den grunnleggende regelen for arbeidsliv i Norge?

b) Hva gjør arbeidstilsynet?

c) Hvilke andre lover regulerer arbeidslivet i Norge? (eks. Ferieloven)

d) Hva er alminnelig arbeidstid i Norge?                  


Tips til oppgave en:

– Det er mange ulike arbeidstidsavtaler for de forskjellige yrkesgruppene. Derfor er det viktig at du setter deg inn i lønnsnivået for det yrket du sikter deg inn på.

– Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

– Med arbeidsfri menes den tida arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.


Oppgave to) Lønn

a) Hvordan bestemmes lønna i Norge?

b) Hva er tariff?

c) Hva menes med feriepenger? Når har man krav på feriepenger, og hvor mye feriepenger har man krav på?   


Oppgave tre) Jobb og samfunn

a) Hvorfor betaler vi skatt?

b) Hvorfor er det viktig for deg å være i jobb?

c) Hvorfor er det viktig for samfunnet at du er i jobb, og at folk jobber?

d) Hvordan er kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet?

e) Synes du er det viktig å jobbe for et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked?

f) Hva kan du gjøre hvis du ikke kan jobbe? Hvor kan du henvende deg?

Oppgave fire) Organisasjoner og fagforeninger

a) Hva vil det si å være organisert?

b) Hvilke organisasjoner har vi i Norge?                   

Oppgave fem) Inkluderende arbeidsliv

a) Hva betyr Inkluderende Arbeidsliv (IA), og hva har det å si for deg som arbeidstaker?

b) Hva er IA-avtalen?