Karriereverktøy er en verktøykasse som skal hjelpe deg til å gjøre et gjennomtenkt og godt yrkes- eller utdanningsvalg. Programmet inneholder verktøy for å kartlegge og utforske dine interesser og karriereferdigheter, samt en yrkes- og utdanningsliste og arbeidsbøker. Arbeidsbøker er oppgaver som veilederen din legger til.

Under finner du påloggingsinformasjon og videoer som viser deg hvordan man bruker programmet. Videoene er laget av Karriereverktøy.

Mobilpålogging

For å logge inn ved hjelp av din mobil, må du skrive telefonnummeret ditt i innlogginga. Deretter får du en sms som du må trykke på for å aktivere din bruker. 

Gå til mobilpålogging

Innlogging via e-post

Når veilederen din oppretter en bruker til deg i Karriereverktøy, får du tilsendt en e-post med en innloggingslenke. Denne lenken kan du bruke hver gang du skal jobbe med Karriereverktøy, dvs. at du må finne igjen e-posten ved senere innlogginger via e-post.

For deg som skal velge yrke

Her finner du en video som forklarer hvordan du bruker spørsmålsdelen, yrkeslista og «Mitt valg» i Karriereverktøy.

Gå til video om yrkesvalg

For deg som skal velge studie

Her finner du en video som forklarer hvordan du kan bruke Karriereverktøy på en god måte når du skal gjøre et studievalg.

Gå til video om studievalg

Mestring av skole og studier

Karriereverktøy har en liste med mange ulike karriereferdigheter. I denne videoen får du en innføring i hvordan du kan jobbe med mestring av skole og studier.

Gå til video om studiemestring

Mestring av jobb

Karriereverktøy har en liste med mange ulike karriereferdigheter. I denne videoen får du en innføring i hvordan du kan jobbe med mestring av arbeid.

Gå til video om jobbmestring

Foto: StockSnap fra Pixabay