Karrierekompetanse er et samlebegrep for all kompetanse du trenger for å skaffe en jobb, beholde en jobb og utvikle deg i arbeid gjennom hele yrkeslivet. Karrierekompetanse er holdninger, kunnskap og mestringsstrategier med tanke på yrkesvalg, mestring av skole og arbeid gjennom livsløpet i takt med endringer som skjer rundt deg og i ditt liv. For eksempel:

  • Møte presist (basisferdigheter)
  • Vise respekt for andre mennesker (holdninger)
  • Kunne beherske grunnleggende digitale ferdigheter som e-post og nettsøk (kunnskap)
  • Ha gode strategier for å mestre tidspress på jobb (mestringsstrategier).

Vi skiller mellom myke og harde karriereferdigheter. Harde karriereferdigheter kan for eksempel være å kunne skrive CV, karakterene dine fra skolen, å kunne kjøre bil, å kunne bruke Word, at en bonde kan bruke en melkemaskin eller at en sykepleier kan sette en sprøyte. Myke karriereferdigheter er for eksempel at man møter presist til avtaler, er høflig mot andre mennesker, at man gir beskjed hvis man har blitt syk eller at man kan samarbeide med andre.

Man har ulike utgangspunkt for karriereferdighetene sine. Oppvekst, sosial arv, omgivelser, evner, gener, personlighet og tilfeldigheter er eksempler på det som påvirker våre karriereferdigheter.

 

Noe av det som påvirker våre karriereferdigheter er oppvekst, sosial arv og omgivelser. For eksempel:

  • I oppveksten lærer vi av foreldre, venner, lærere og samfunnet vi lever i om hvordan vi skal oppføre oss.
  • Gener påvirker oss også. Gener henger sammen med personlighet og evner – og mange andre ting.
  • Psykisk og fysisk helse påvirker blant annet våre handlinger og mulighetene vi har for å handle i ulike situasjoner.
  • Andre deler som kan påvirke våre karriereferdigheter og hvordan vi fungerer i jobb, er fordommer og stereotypier.

Karriereferdigheter utvikles gjennom hele livsløpet. Når vi møter på utfordringer, lærer vi og kan gradvis endre våre ferdigheter – vi vokser på nye erfaringer og oppgaver:

  • Vi kan jobbe for å bli bedre på våre myke karriereferdigheter, for eksempel øve på småprat i lunsjpauser.
  • Vi kan også bli bedre på harde karriereferdigheter når vi har ressursene til det, for eksempel gjennomføre en bachelorgrad eller ta førerkortet for bil.

                                                                                         OPPGAVER:

                                                                                      Karriereferdigheter