De digitale temadagene om CIP laget av Nordtro består av fem deler:

  • Video èn er en presentasjon av CIP og begrepsforklaring.
  • Video to handler om kunnskap om seg selv og sine muligheter.
  • Video tre handler om verdier.
  • Video fire handler om hvordan man kan ta gode valg.
  • Video fem handler om problemløsningsprosessen og tankefeller.

Under finner du alle fem videoene: