Brukerundersøkelsen for Nordtro 2021
  • Innledning
  • Fortsett til steg 2 - Evaluering ->
  • Fortsett til steg 3 - Livskvalitet ->
  • Fortsett til steg 4 - Oppsummering ->
0% Gjennomført
1 av 4
Vi ønsker tilbakemelding på din opplevelse av Nordtro AS som tiltaksleverandør. Ved å fylle ut dette skjemaet øker du våre muligheter til å gi bedre tilbud. Skjemaet er anonymt. På forhånd takk☺
Alder *
Kjønn *

Hvilket tiltak var du i da du ble avsluttet: *
Du kan spørre din veileder dersom du er usikker på hvilket tiltak du har vært i
Hadde du hørt om Nordtro før du startet? *
Fikk du informasjon om tiltaket ved oppstart hos Nordtro? *
Gi karakter fra 1-6, der 1 er i lite og 6 er mye.
Vet du hvem som er din klageinstans om du er misfornøyd med tiltaket? *
Gi karakter fra 1-6, der 1 er i lite og 6 er mye.