Vi søker etter arbeidsleder HF sveis

Nordtro industri har gode og langsiktige samarbeidspartnere innen både søm og høyfrekvens sveis. Disse representerer globalt krevende kunder.  Kvalitet og leveringspresisjon står sentralt i avdelingen! 

Da vår nåværende arbeidsleder knyttet til høyfrekvens sveis skal over i ny karriere utenfor vår bedrift, søker vi etter:

Arbeidsleder (se full utlysningstekst på nav.no)

i 100% fast stilling.  Arbeidsleder rapporterer til Produksjonsleder i Nordtro Industri.

Stillingen innebærer en spennende mulighet til å være med å utvikle vår industrielle virksomhet.  Som arbeidsleder sveis vil du få ansvaret for denne avdelingen hvor organisering av produksjon i sammenheng med deltakere fra NAV står sentralt.

Dette vil inkludere:

 • Produksjonsarbeid
 • Arbeid med den daglige oppfølging av deltakere fra NAV i avdelingen
 • Delta i interne møter i sammenheng med oppfølgingen av deltakere
 • HMS arbeid
 • Planlegging og organisering av produksjonen
 • Delta på utvikling av eksisterende virksomhet, nye satsningsområder og produkter
 • Varemottak, lager, vareutsending

Du er en kvalitetsbevisst, engasjert, initiativrik og fleksibel person. Du jobber målrettet og effektivt. Du har gode samarbeidsevner kombinert med en selvstendig arbeidsform. Stillingen passer for deg som har god arbeidserfaring, og som samtidig er topp motivert for å videreutvikle deg sammen med oss i Nordtro AS. Personlig egnethet vil vektlegges tungt.

Vi ønsker oss i tillegg:

Gode engasjerende og motiverende evner i samarbeid med mennesker.

Variert arbeidserfaring og godt kjennskap til arbeidslivets spilleregler.

Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.  Truckførerbevis og førerkort for bil er en fordel. Kunne bruke Word og Outlook, og teknisk innsikt er ønskelig..

Du må utøve effektiv arbeidsledelse og profesjonell personalbehandling

Du har god menneskekunnskap og et positivt menneskesyn med vilje og evne til å jobbe målrettet med mennesker.  Du evner å prioritere arbeidsoppgaver og tar ditt gode humør med på jobb!

Lønn etter avtale.

For mer informasjon kontakt produksjonsleder Rolf Hansen, mob 404 85 591 – eller daglig leder Terje Ansgar Eriksen, mob 47 32 17 00

Søknad merkes «Arbeidsleder» og sendes sammen med CV til firmapost@nordtro.no eller i posten til Nordtro A.S, Industriveien 8, 9152 Sørkjosen.
Søknadsfrist er 31.05.18

Krav til kompetanse

 •  Sertifikat Førerkort: Kl. B (personbil/varebil), Truckførerbevis T1 Lavtløftende plukktruck, palletruck m/perm. førerplass
  HF maskin brukes til sveis av PVC

Ny HF sveisemaskin til Nordtro Industri

Høyfrekvens sveis er en teknologi som vi bruker i vårt arbeid med PVC.  Hos Nordtro produserer vi ved hjelp av denne teknologien både oljevernutstyr som lenser, men også PVC lavvuer til eventselskaper, barnehager, turoperatører osv.

Nordtro Industri jubler disse dager fordi vi etter mange år har valgt å investere i en helt ny HF maskin som møter dagens krav og våre kunders behov.

Egen servicetekniker fra Forsstrom arbeider nå med å montere vår nye HF sveisemaskin, og vi håper å få testkjøre den i uke 21.

Nordtro Industri – ny horisont, nye muligheter!

 

Vi søker ny daglig leder

Vi søker etter ny daglig leder!

Som daglig leder vil du lede arbeidet med å videreutvikle selskapet. Viktige oppgaver favner strategisk ledelse og drift, økonomistyring, rapportering til styret, samt delta i salgs- og markedsrettet arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til Arbeids- og inkluderingsbransjen
 • Grunnleggende godt verdigrunnlag og respekt for enkeltmennesket
 • God kjennskap til økonomi og ledelse
 • En god ivaretaker av Nordtro sine humanressurser
 • Er markedsorientert og nettverksbygger
 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen økonomi og administrasjon

Kontorsted er Storslett eller Sørkjosen.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende lederstilling
 • Et godt arbeidsmiljø

For nærmere informasjon kontakt gjerne styreleder Linda Fjellheim, tlf.  413 28 086, eller Bedriftskompetanse AS ved Tore Johnsen, tlf. 918 58 939.

Søknadsfrist: 27.5.2018

Du kan søke på stillingen ved å klikke HER – så blir du videresendt til Webcruiter

Kompetent lag er på plass

Nytt styre i Nordtro a.s

Nordtro a.s har avholdt generalforsamling og i år var det duket for skifte av styreleder. Hans Petter Myrland har vært ved roret siden 1996, og har ledet Nordtro fra å være nedleggingstruet til å være en framtidsrettet og aktiv arbeidsinkluderingsbedrift.
Linda Fjellheim har vært styremedlem i Nordtro og tar nå steget opp til styreleder. Hun har erfaring fra forretningsdrift og går til verket med et solid og godt sammensatt styre i ryggen. Øvrige styremedlemmer i Nordtro er Harald Erik Johannessen, Peder Andre Amundsen, Siv Elin Hansen og ansattes representant er Olaug Rønsen.
Nordtro sine eiere er Nordreisa kommune og Troms Fylkeskommune – her representert ved Fylkesråd Gerd Kristiansen og Ordfører Øyvind Evanger.

Nordtro vinner anbud i Nord-Troms!

NAV Troms innbydde til konkurranse med forhandlinger i forbindelse med anskaffelse av det arbeidsrettede tiltaket avklaring. Avklaringstiltaket skal bidra til individuell systematisk kartlegging og vurdering av deltakers arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Avklaringen skal bidra til at deltaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

NAV Troms utlyste også anbud om kjøp av det arbeidsrettede tiltaket oppfølging for personer som har behov for en mer omfattende oppfølgingsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby.Oppfølging omfatter bistand til den enkelte deltaker med sikte på å komme i eller beholde arbeid. Oppfølging kan inneholde kartlegging, veiledning og råd til både tiltaksdeltaker, arbeidsgiver og andre tiltaksarrangører, oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, bistand til å søke arbeid, samt bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon.

I alle tjenesteområdene så har det vært mange tilbydere, og anbudsinnleveringen skjedde sist i September 2015.  Anbudsprosessene er ikke unik for Troms, men på grunn av kapasitet så har de ulike fylkene utlyst og behandlet anbudene fordelt over året.  I april 2016 så meddelte NAV Troms at Nordtro sine anbud i Oppfølging og i Avklaring var etter en totaltvurdering de beste anbudene for Nord-Troms, og at Nordtro er valgt som leverandør av disse to tiltakene for tre år framover.

I Nordtro er man glad for at NAV har valgt bedriften som leverandør av disse to tiltakene.  Historisk så leverer Nordtro gode formidlingstall, og har utviklet en metode som gir god effekt i regionen.  Nordtro-metoden spiller på mulighetene i enkeltindividet, samtidig som man er pro-aktive i relasjonsbygging mot næringslivet i og utenfor regionen.  Med engod og effektiv samhandling med NAV så har dette over år gitt gode resultat.  At Nordtro vant disse to anbudene sikrer ikke bare at våre deltakere får god og riktig oppfølging, men det gir også forutsigbar drift for Nordtro i de kommende årene.

Nordtro Jobbsenter har viet stort fokus til anbudsutsatte tiltak i 2015. Det ble tidlig opprettet en anbudsgruppe som jobbet direkte med anbudsprosessene. Anbudsgruppen besto av daglig leder, fagsjef og Key Account Manager for Ringer i Vannet (rekrutteringsmetode i samarbeid med NHO). Gruppen deltok på kompetansehevende tiltak innen anbud som kurs og konferanser arrangert av bransjeforeningen; Attføringsbedriftene i NHO-Service. Anbudsgruppen gikk grundig gjennom bedriftens struktur og rutiner og organisasjonen ble trimmet for omstilling. Uansett utfall av konkurransen, så var det tidlig klart at Nordtro ville uansett bære frukter av prosessen vi har vært igjennom i 2015, og vil stå godt rustet for fleksible løsninger i fremtiden. Det er fortsatt et stort behov for å definere bedriftens strategiplan på nytt. I dette ligger å redefinere bedriftens kvaliteter, definere eventuelle nye samarbeidspartnere, se på kompetansebehov hos nåværende personal, eventuelt behov for ny kompetanse og konkretisere gode arbeidsmarkedsstrategier.

Nordtro og Nordtro Jobbsenter legger bak seg året 2016 med svært gode resultat på mange områder. Vi har formidlet 42 mennesker til arbeid i 2016, vi er i Norgestoppen på formidling fra tiltaket AB, med 83 % formidlet til jobb. Vi har rask omløpshastighet og er effektive i attføringsarbeidet. En høy andel av våre deltakere oppnår sine definerte mål i henhold til handlingsplanen. Over halvparten av våre deltakere har sin arbeidspraksis i ordinære bedrifter. Og sist, men ikke minst: Nordtro opprettholder høyt nivå på kurs-og konferanseenheter per veileder. Våre effektive og fleksible metoder er tatt i bruk og blir bekreftet i gode sluttrapporter til NAV. Dette er det beste innsalget vi kan gjøre for fremtidige leveranser til NAV, som er vår største kunde innen attføringsfeltet.  Suksesskriterier er godt og tett samarbeid med lokalt NAV, aktiv deltakelse i næringslivsarenaer, godt samspill med bedriftene i området – stort fokus på individet – og en erkjennelse at det er nettopp i samspillet med andre at man oppnår gode resultat!