Avfallsservice AS er Årets brobygger 2020

ÅRETS BROBYGGER: Nordtro AS har kåret Avfallsservice AS til Årets brobygger 2020. Fra venstre: driftssjef Karl-Martin Pedersen, daglig leder Sigleif Pedersen, Tor Solheim og Birger Johnsen i Avfallsservice AS.

Brobyggerprisen 2020 går til Avfallsservice AS for sin gode inkluderingsvilje til å gi personer som står utenfor arbeidslivet en sjanse til å komme i arbeid.

I år er første gang Nordtro deler ut prisen Årets brobygger. Prisen går til den bedriften som har gjort en særlig innsats for å inkludere mennesker som har stått utenfor arbeidslivet.

– Nordtro skal dele ut Brobyggerprisen hvert år framover for å gi ekstra oppmerksomhet til det lokale næringslivet. I 2020 hadde vi mange gode samarbeidsavtaler med Avfallsservice, og det var derfor ingen tvil om hvilken bedrift som fortjente å bli kåret til Årets brobygger, sier Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro AS.

– Avfallsservice viser stor vilje for å inkludere flere i arbeidslivet. Vi opplever at både ledelsen og de ansatte i Avfallsservice tar godt vare på deltakerne fra Nordtro, sier Gamst.

Avfallsservice AS er stolt over å ha mottatt prisen som Årets brobygger 2020.

– Det er artig at Avfallsservice blir satt pris på, og jeg tror også de ansatte synes det er godt å bli lagt merke til. Brobyggerprisen betyr mye for både bedriften, styret og de ansatte som følger opp deltakerne fra Nordtro daglig. Det betyr mye at dette markeres, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS.

Nordtro skal i samarbeid med NAV og andre instanser bidra til arbeidssøkeres karrierelæring, vekst og utvikling. Dette arbeidet innebærer blant annet et tett samarbeid med næringslivet i Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.

– Nordtro er avhengig av et tett og godt samarbeid med det lokale næringslivet for å utføre oppdraget vårt. Vi samarbeider med bedriftene om for eksempel jobbsmak, der deltakeren får prøve seg i et bestemt yrke. Vi følger også opp deltakere som har en lønnet jobb, men trenger bistand i en tidsavgrenset periode til å mestre jobben, sier Gamst.

Et samfunnsansvar

Det er viktig for Avfallsservice å bidra til samfunnet ved å inkludere flere mennesker i arbeidslivet og øke kompetansen. Hvert år har de derfor to lærlingplasser, i tillegg til å bidra aktivt for at flere utenfor arbeidslivet kommer i arbeid.

– Det å få folk i jobb bidrar til kompetanseheving som styrker næringslivet i regionen og i kommunene. Gode og sterke bedrifter betyr noe for vår framtid også – uten næringslivet har ikke vi noe å gjøre, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS.

Det er viktig for et godt fungerende samfunn at folk er i jobb. Arbeid fremmer også personlig vekst, sosiale relasjoner, identitet, økonomisk trygghet og er ofte helsefremmende.

– Det å ha en jobb å gå til er kjempeviktig! Å være i jobb er en inngangsbillett til å ha gode samtaler og føle seg inkludert. Er det ikke typisk at alle spør «Hva jobber du med?» Det å kunne svare «Jeg jobber hos Avfallsservice» betyr mye, sier han og legger til:

– Det er stor forskjell på å føle seg innenfor og utenfor arbeidslivet, og det er utrolig viktig for mange å ha en arbeidsplass å gå til, sier Pedersen.

Takker bedriftene

I 2020 samarbeidet Nordtro AS med over 70 bedrifter i Nord-Troms. Dette samarbeidet er gull verdt for de som står utenfor arbeidslivet.

– I fjor ble over 50 personer i tiltak ved Nordtro formidlet til ordinært arbeid eller utdanning, noe vi er veldig fornøyde med. Dette hadde vi ikke klart å få til uten gode samarbeidspartnere som Avfallsservice AS, sier Gamst.

STOLTE: Birger Johnsen, Tor Solheim, daglig leder Sigleif Pedersen og driftssjef Karl-Martin Pedersen i Avfallsservice AS, karriereveileder Vibeke Heimen og fagsjef Vibeke Gamst i Nordtro AS.

Endret instruks for arbeidsmarkedstiltak – tiltaksdeltakere får digital oppfølging

Foto: Maria Simonsen

Nordtro vil fortsette med digital oppfølging også etter 19. januar pga. endret tiltaksinstruks.

6. januar ble det innført skjerpede nasjonale smitteverntiltak for arbeidsmarkedstiltakene. For Nordtro gjelder dette tiltakene Avklaring, Oppfølging og Arbeidsforberedende trening (AFT).

Fom. 20. januar vil Nordtro i hovedsak gi digital oppfølging, men noen deltakere kan møte på jobbsenteret etter avtale med veileder. 

Arbeidsutprøving/praksis hos ekstern arbeidsgiver kan fortsatt gjennomføres dersom tilstrekkelig smittevern ivaretas. Nordtro vil forsikre seg om at hver arbeidsplass følger smittevernreglene før vi inngår avtale om praksis.

Den nye tiltaksinstruksen oppdateres ved endringer. Les mer på Arbeid og inkludering sine nettsider.

Åpningstider i julen ved Nordtro jobbsenter

GOD JUL: Veiledergruppa i Nordtro ønsker alle en god jul og et godt nyttår!

Nordtro jobbsenter holder åpent i romjulen 2020.

Åpningstidene for Nordtro jobbsenter i julen er:

🎅 Julaften: stengt
🎅 1. juledag: stengt
🎅 Mandag 28.12: kl 10:00-14:00
🎅 Tirsdag 29.12: kl 10:00-14:00
🎅 Onsdag 30.12: kl 10:00-14:00
🎉 Nyttårsaften: stengt
🎉 1. nyttårsdag: stengt
 

Nordtro ønsker alle en god jul og et godt nyttår! 

Rekordmange i AFT ved Nordtro får jobb

Fagsjef i Nordtro, Vibeke Gamst.

Hittil i år har 57 prosent av deltakerne i Arbeidsforberedende trening (AFT) gått over i ordinært arbeid, noe som er ny rekord for Nordtro.

Syv prosent av deltakerne i AFT gikk over i ordinært arbeid med bruk av lønnstilskudd, imens hele 50 prosent ble avsluttet i tiltak til ordinært arbeid uten bruk av lønnstilskudd.

– Dette er svært gode resultater, og noe vi er veldig fornøyde med! Dette viser at godt samarbeid med NAV og næringslivet i vår region nytter, sier fagsjef Vibeke Gamst.

Resultatkravet satt av NAV er at 50 prosent av personene som avsluttes i AFT skal ha overgang til ordinært arbeid eller utdanning. Nordtro ligger i starten av desember dermed godt over resultatkravet.

– Dette er veldig bra for den enkelte som har fått seg jobb, for samfunnet generelt og artig for Nordtro. Klart vi liker å oppnå gode resultater! smiler Gamst.

Les også: Gode resultater for Nordtro

AFT er et tiltak som tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov, og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og trenger tett oppfølging i veien til ordinært arbeid. Nordtro har 20 plasser i dette tiltaket.

Gode resultater for første halvår

Etter flere år med røde regnskapstall, viser halvårsregnskapet for 2020 til Nordtro et solid overskudd.

– Vi har nå fått økonomiske muskler til å jobbe enda mer målrettet for formålet vårt og visjonen vår: Å være en brobygger til arbeidslivet! sier Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.

De siste årene har det vært gjort flere viktige grep for å snu økonomien til Nordtro. Aamo er glad for at Nordtro nå ser resultatet av dette.

– Det har vært gjort tøffe strategiske valg for å komme hit vi er i dag, sier hun og legger til:

– Nordtro har en viktig rolle i lokalsamfunnet. Vi vil gjøre mer for å være en synlig bedrift og vi ønsker å jobbe enda tettere på næringslivet i regionen. Dette har vi mulighet til å gjøre nå.

Nordtro leverer tiltakene Avklaring, Oppfølging og Arbeidsforberedende trening (AFT) til NAV. I tillegg tilbyr Nordtro blant annet ulike kurs for organisasjoner og karriereveiledning for privatpersoner.

– Vi jobber med å utvikle nye forretningsområder, og dette arbeidet er enklere med grønne tall i regnskapet, avslutter Aamo.

Rakel er nyansatt hos Nordtro

Rakel Lund Heggelund (29) er nyansatt karriereveileder i Nordtro.

Rakel Lund Heggelund er ansatt som ny karriereveileder i Nordtro. 

Rakel er nyutdannet kommunikasjonsrådgiver med master i Medier og kommunikasjon fra Universitetet i Bergen, og i tillegg har hun utdanning innenfor nordisk språkvitenskap og litteratur, sosiologi, pedagogikk og prosjektledelse. Hun har tidligere arbeidet som konsulent på Nord-Troms videregående skole, kommunikasjonsmedarbeider i Visit Lyngenfjord og journalist i lokalavisa Framtid i Nord.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som karriereveileder Nordtro, og å bidra til å nå bedriftens mål om å få flere ut arbeid, sier Lund Heggelund.

Nordtro er glade for å ha Rakel med på laget! 

Eriksen er ny styreleder i Nordtro

STYRELEDER: Tidligere daglig leder i Nordtro, Terje Eriksen, ble i mai valgt som ny styreleder for bedriften.

Mandag denne uka ble årets første styremøte med nytt styre for Nordtro gjennomført.

I mai ble det valgt nytt styre i Nordtro og denne uka holdt det nye styret sitt første styremøte sammen. Det nye styret består av styreleder Terje Eriksen, nestleder Agnes Bjørgve, ansattes representant Olaug Rønsen, styremedlem Bjarne Olsen og styremedlem Harald Erik Johannessen. Eriksen har tidligere vært daglig leder i Nordtro og kjenner godt til drifta og bedriftens formål.

– Jeg ønsker å bidra til at Nordtro skal være en synlig og framtidsrettet kompetansebedrift – og at Nordtro sin kompetanse brukes i større utstrekning enn det gjøres i dag. Vi skal være utviklingsorientert, vinne anbudene og skape nye forretningsidèer, sier Eriksen.

Nordtro ser fram til et godt samarbeid! 

FRA VENSTRE: Daglig leder Toril Aamo, ansattes representant Olaug Anne Rønsen, styreleder Terje Ansgar Eriksen, nestleder Agnes Bjørgve, styremedlem Bjarne Olsen og styremedlem Harald Erik Johannessen.

Vil du bli vår nye kollega?

Fra venstre: Daglig leder Toril Aamo og fagsjef Vibeke Gamst.

Nordtro AS søker initiativrik, fleksibel og strukturert karriereveileder for ett års engasjement

Nordtro AS Jobbsenter eies av Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune og tilbyr karriereveiledning og yrkesutprøving til mennesker som har behov for veiledning, motivasjon og inspirasjon for å komme i arbeid. Vi jobber med omstillings- og motivasjonsprosesser hos den enkelte og har et variert tilbud av tjenester og verktøy. Våre veiledere innehar høy kompetanse innen karriereveiledning. Vår største samarbeidspartner er NAV, i tillegg til lokalt og regionalt næringsliv. Nordtro består også av Sport1 Nordtro og nettbutikken: www.turbulent.no som vi benytter i vårt arbeid. Nordtro Jobbsenter har per i dag 9 fast ansatte.

Vi søker etter deg som har:

  • Minimum 3 års høyere utdanning innenfor relevante fagområder
  • Veilederkompetanse
  • Kunnskap om lokalt arbeidsmarked og nettverksbygging
  • Gode digitale ferdigheter
  • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig
  • Gode samarbeidsevner, men som trives med å jobbe selvstendig
  • Positivt menneskesyn med vilje og evne til å jobbe målrettet med mennesker.
  • God struktur og er opptatt av å levere kvalitet
  • Stor arbeidskapasitet, er uredd og fleksibel
  • Førerkort klasse B og egen bil

Stillingen passer for deg som er topp motivert for å videreutvikle deg i veilederrollen sammen med oss i Nordtro AS. Hovedoppgaven din er å motivere arbeidssøkere for videre utvikling, og bistå dem til å se muligheter i arbeidsmarkedet, samt samarbeid med arbeidsgivere i overgangen til arbeid. Arbeidet innebærer en del rapportering, og du må påberegne reisevirksomhet i Nord-Troms. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr et engasjert og sterkt fagmiljø, med gode muligheter for videre utvikling, samt et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø.

Tiltredelse: Snarest. Lønn: etter avtale. Søknadsfrist 25.06.2020

Spørsmål om stillingen rettes til fagsjef Vibeke Gamst, mobil: 928 85 041.

Søknad med CV sendes på e-post til firmapost@nordtro.no

Oppdatert: Jobbsenteret åpner for deltakere

Oppdatert 14. mai: Nordtro jobbsenter er stengt for tiltaksdeltakere til og med 15. mai 2020 på grunn av coronaviruset.  Fra 18. mai har vi igjen vanlige åpningstider, men oppmøte for deltakere vil foregå etter avtale.

Nordtro ønsker å være med på å forebygge smitte og samtidig opprettholde et så godt tilbud som mulig for våre deltakere. Vi vil fortsatt veilede digitalt og via telefon, men fra 18. mai åpnes det opp for at deltakere etter avtale kan være på jobbsenteret.

Du finner informasjon fra NAV om corona-viruset her.

Du finner fullstendige åpningstider for Sport1 Nordtro sin Facebookside her.

Tilbyr utkjøring av varer

For å være med på å forebygge smitte, tilbyr Sport1 nå utkjøring av varer for de som bor i områdene Storslett og Sørkjosen. I tillegg kan du handle på vår nettbutikk www.turbulent.no.

Hvis du lurer på noe kan du kontakte oss på telefonnummer 77765500.

Vel gjennomført fagdag for skolerådgivere

NORDTRO: Daglig leder Toril Aamo og karriereveileder Malin Vollstad.

Onsdag denne uka arrangerte Nordtro fagdag for skolerådgivere i Nord-Troms.

Skolerådgivere fra Nord-Troms videregående skole, Storslett barne- og ungdomsskole, Reisa montessoriskole, Olderdalen skole, Manndalen skole og Kvænangen barne- og ungdomsskole møtte opp på fagdagen.

Dagen ble ledet av fagsjef Vibeke Gamst, og med seg på laget hadde hun daglig leder Toril Aamo og karriereveileder Malin Vollstad.

– Vi presenterte ulike kartleggingsverktøy som vi bruker i vår karriereveiledning, blant annet Karriereverktøy og Jobpics, forteller Gamst.

I tillegg var det erfaringsutveksling mellom Nordtro og skolerådgiverne.

Fagsjef i Nordtro, Vibeke Gamst.

 – Selv om arbeidshverdagen til Nordtro og skolerådgiverne kan oppleves ganske ulikt, var det interessant og nyttig å høre hvordan de jobber. Vi er fornøyde med fagdagen og synes det er viktig å bli enda bedre kjent med skolene og hvordan de jobber med karriereveiledning. Vi har allerede et samarbeid med enkeltsaker, og håper at vi kan utvide samarbeidet på flere områder, sier Gamst.