Brukerundersøkelse

2020 Brukerundersøkelse tiltak Nordtro AS
  • Innledning
  • Evaluering
  • Livskvalitet
  • Oppsummering
0% Gjennomført
1 av 4
Vi ønsker tilbakemelding på din opplevelse av Nordtro AS som tiltaksleverandør. Ved å fylle ut dette skjemaet øker du våre muligheter til å gi bedre tilbud. Skjemaet er anonymt. På forhånd takk☺
Alder *
Kjønn *

Hvilket tiltak var du i når du ble avsluttet: *
Du kan spørre din veileder dersom du er usikker på hvilket tiltak du har vært i
Hvor mye visste du om Nordtro før du startet? *
Gi karakter fra 1-6, der 1 er i lite og 6 er mye.
Hvor god informasjon synes du at du har fått om den tjenesten du får eller har fått? *
Gi karakter fra 1-6, der 1 er i lite og 6 er mye.
I hvilken grad har Nordtro gitt deg den informasjonen du trenger om rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? *
Gi karakter fra 1-6, der 1 er i lite og 6 er mye.
I hvilken grad er du fornøyd er du med hjelpen du har fått fra din veileder/arbeidsleder? *
Gi karakter fra 1-6, der 1 er i lite og 6 er mye.
Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får hos Nordtro? *