Nordtro søker karriereveileder

Nordtro AS har et ledig vikariat som karriereveileder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022 med mulighet for fast ansettelse. 

Nordtro tilbyr karriereveiledning til mennesker som trenger motivasjon og støtte for arbeidsdeltakelse. Vi bistår mennesker til å håndtere overganger og til å ta gode valg knyttet til arbeid og utdanning, slik at de oppnår varig tilknytning til arbeidslivet. Vi jobber etter kvalitetssikrede metoder og verktøy, og vi har et tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. Nordtro AS er eid av Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune.

En av våre medarbeidere ved Nordtro jobbsenter skal i fødselspermisjon etter nyttår, og vi tilbyr derfor et vikariat som karriereveileder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022 i 100 prosent stilling. På Nordtro jobbsenter jobber seks karriereveiledere, fagsjef og daglig leder. I tillegg eier Nordtro sportsbutikken Sport1 Nordtro på Storslett og nettbutikken www.turbulent.no. Nordtro AS leverer ulike arbeidsmarkedstiltak til NAV, og arrangerer kurs om karriereveiledning for enkeltpersoner, skoler og organisasjoner.

Vi søker deg med:

  • minimum tre års høyere utdanning innenfor helserelaterte fag, endringsmetodikk eller pedagogikk
  • god kompetanse om arbeidslivet lokalt og regionalt
  • et positivt menneskesyn med vilje til å jobbe målrettet i samarbeid med andre
  • god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Du er:

  • framoverlent, uredd og har evne til omstilling
  • effektiv og handlekraftig
  • nysgjerrig og liker å tilegne deg ny kunnskap
  • en god kollega

I jobben som karriereveileder motiverer du jobbsøkerne til videreutvikling og arbeidsdeltakelse, og du samarbeider tett med mange ulike arbeidsgivere. Du må være topp motivert for å videreutvikle deg i veilederrollen sammen med oss i Nordtro AS.

Nordtro vektlegger personlig egnethet. Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen.

Tiltredelse: 01.01.2022. Lønn: etter avtale. Søknadsfrist 01.12.21. Spørsmål om stillingen rettes til fagsjef Vibeke Gamst via telefonnummer 928 85 041. Søknad og CV sendes via e-post til firmapost@nordtro.no.

Nordtro feirer 40 år

Nordtro feirer 40 år som arbeids- og inkluderingsbedrift! Vi inviterer derfor alle til åpen dag tirsdag 26. oktober.

Vi serverer kaffe og kake fra klokken 09:00 til 14:00 på Nordtro jobbsenter. Vi håper at du kommer!  

Nordtro best i landet på AFT første halvår

Skjermdump fra nyhetsbrevet av Arbeid & Inkludering.

Nordtro hadde best resultater i landet for tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) første halvår av 2020. Nordtro var også i landstoppen for tiltaket Oppfølging.

Det kommer fram i et nyhetsbrev fra Arbeid & Inkludering.

Første halvår av 2021 avsluttet Nordtro 75 prosent til arbeid og 8,3 prosent av tiltaksdeltakerne til utdanning i AFT. I Oppfølgingstiltaket ble 50 prosent avsluttet til arbeid og 8,3 prosent til utdanning.

Vi er veldig fornøyde med resultatene i AFT og skal fortsette å gjøre vårt beste for at flest mulig får en varig tilknytning til arbeidslivet.

Over 80 prosent til jobb eller utdanning

KARRIEREVEILEDERE: (ø.fv) Siri Bergset Elvestad og daglig leder Toril Aamo, (n.fv) Maria Simonsen, Vibeke Heimen, Olaug Anne Rønsen, fagsjef Vibeke Gamst og Malin Vollstad. Foto: Jan Børre Johansen

Over 80 prosent av deltakerne i Nordtro fikk jobb eller startet på utdanning første halvår etter å ha deltatt på tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).

– Dette er fantastiske resultater! Nordtro har drevet arbeidsinkludering i 40 år og dette halvåret knuser vi alle våre tidligere rekorder – og vi ligger langt over landsgjennomsnittet, sier Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro.

Nordtro leverer tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) for NAV. AFT er for personer som har nedsatt arbeidsevne og trenger bistand til å komme i arbeidslivet. Tiltaket kan i noen tilfeller vare over flere år. I AFT kartlegger man deltakernes ressurser og undersøker hvilket arbeid deltakeren trives i og mestrer over tid, i tillegg til å gi opplæring og øke deltakerens karrierekompetanse. Målet med AFT er at deltakerne kommer i jobb eller utdanning, og i AFT er det et resultatkrav til leverandørene om at minst 50 prosent av deltakerne skal i arbeid eller utdanning.

– AFT er et tiltak for utsatte grupper i samfunnet. Gode resultater har stor betydning for samfunnet og ikke minst for deltakerne. Det er avgjørende at vi jobber riktig i tiltaket for å lykkes med en varig tilknytning til arbeidslivet for hver enkelt deltaker, sier Gamst.

Tett samarbeid med arbeidsgivere

Nordtro jobber med deltakere i AFT fra både Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa. Gamst peker på flere suksesskriterier for at mange deltakere i Nordtro kommer i jobb, blant annet gode samarbeid med arbeidsgivere i regionen og veiledere med bred og solid kompetanse.

– Vi samarbeider tett med arbeidsgiverne i regionen, noe som er helt nødvendig for å lykkes i arbeidet vårt, sier hun og legger til:

– For at folk finner en jobb de passer til og trives i, er det avgjørende at vi kjenner arbeidsgiverne godt. Det styrker sjansene for at arbeidssøkeren blir i jobben over tid.

Stolt daglig leder

Daglig leder i Nordtro, Toril Aamo, sier at Nordtro jobber hardt for at hver enkelt deltaker får et godt tilbud.

– Nordtro jobber kontinuerlig med å øke kompetansen for å være den beste bedriften på arbeidsinkludering. Det viser resultatene våre i AFT med over 80 prosent til arbeid eller utdanning hittil i år, sier Aamo.

Hun er stolt over resultatene Nordtro har oppnådd i første halvår av 2021.

– Veilederne i Nordtro er veldig flinke. De er gode på ulike ting og bruker aktivt hverandre for å gi et best mulig tilbud til hver enkelt deltaker, avslutter Aamo.

Nordtro vant anbudet Oppfølging

OPPFØLGING: Nordtro vant anbudet for NAV-tiltaket Oppfølging. Daglig leder Toril Aamo er glad for at Nordtro fortsatt skal levere Oppfølgingstiltaket for NAV de neste to årene.

Nordtro vant anbudet for NAV-tiltaket Oppfølging. Nordtro skal dermed fortsette å levere oppfølgingstiltaket i kommunene Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.

Oppfølging er for personer som trenger bistand til å komme i lønnet arbeid. Nordtro har allerede levert oppfølgingstiltaket i fire år, og har nå vunnet anbudet for to nye år.

– Vi feiret seieren med sjampanjebrus, jubel og mange tårer, flirer Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.

Karenstiden er over og Nordtro har dermed signert en ny avtale med NAV om oppfølgingstiltaket. Avtalen sikrer inntekt for Nordtro samtidig som deltakerne får et tilbud fra en vel etablert og lokal bedrift med erfarne karriereveiledere.

– Nordtro har over 100 bedrifter i databasen og vi jobber hver dag for sikre solid kunnskap om arbeidsmarkedet i regionen. Inngående kunnskap om arbeidsgiverne er ofte avgjørende for å oppnå gode resultater, slik at vi vet hva arbeidsgiverne ønsker fra sine arbeidstakere, forteller Aamo.

Målet med tiltaket er at deltakerne kommer i lønnet arbeid og eventuelt øker sin arbeidsdeltakelse. Nordtro jobber målrettet for å sikre varig tilknytning til arbeidslivet for hver enkelt deltaker.

– I oppfølgingstiltaket hjelper man arbeidssøkerne med blant annet å skrive gode jobbsøknader og komme i kontakt med arbeidsgivere.

Nordtro skal fortsette å levere oppfølgingstiltaket for kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.

– Vi konkurrerer mot både nasjonale og internasjonale firmaer. Så vi er utrolig stolte over å ha vist NAV at Nordtro er den beste leverandøren for at flere personer i Nord-Troms får varig tilknytning til arbeidslivet, avslutter Aamo.

Webinar om arbeidsmarkedet i nord

NORDTRO: Markedskoordinator Vibeke Heimen gleder seg til webinaret "Muligheter i arbeidsmarkedet etter korona" 15. juni.

15. juni arrangerer samarbeidsbedriftene Nordtro, Ressurs Tromsø, Inko i Harstad og Aksis i Alta webinar om arbeidsmarkedet etter korona.

Webinaret er for jobbsøkere, arbeidsgivere og NAV-ansatte i Nord-Norge. Arbeidsgivere fra fire ulike bransjer svarer på sine rekrutteringsbehov og hvordan koronapandemien påvirker bransjene. De forteller også om hva de ser etter ved nyansettelser, og hva jobbsøkerne bør forberede seg på i jobbsøknaden og intervjuet. Fra Nord-Troms deltar bedriften Europris Sørkjosen ved butikksjef Christian Halvorsen. I webinaret kan deltakerne stille spørsmål til arbeidsgiverne.

– Vi arrangerer jevnlig webinarer om arbeidsmarkedet i nord sammen med Ressurs Tromsø, Inko og Aksis. Dette er en god mulighet for arbeidssøkerne å bli kjent med det regionale arbeidsmarkedet og rekrutteringsbehovene. NAV og andre arbeidsgivere er også velkommen til å delta. Jeg gleder meg veldig til å delta på webinaret 15. juni, sier Vibeke Heimen, markedskoordinator i Nordtro.

Webinaret er 15. juni klokken 09:00-11:00 og invitasjonen finner du her. 

Avfallsservice AS er Årets brobygger 2020

ÅRETS BROBYGGER: Nordtro AS har kåret Avfallsservice AS til Årets brobygger 2020. Fra venstre: driftssjef Karl-Martin Pedersen, daglig leder Sigleif Pedersen, Tor Solheim og Birger Johnsen i Avfallsservice AS.

Brobyggerprisen 2020 går til Avfallsservice AS for sin gode inkluderingsvilje til å gi personer som står utenfor arbeidslivet en sjanse til å komme i arbeid.

I år er første gang Nordtro deler ut prisen Årets brobygger. Prisen går til den bedriften som har gjort en særlig innsats for å inkludere mennesker som har stått utenfor arbeidslivet.

– Nordtro skal dele ut Brobyggerprisen hvert år framover for å gi ekstra oppmerksomhet til det lokale næringslivet. I 2020 hadde vi mange gode samarbeidsavtaler med Avfallsservice, og det var derfor ingen tvil om hvilken bedrift som fortjente å bli kåret til Årets brobygger, sier Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro AS.

– Avfallsservice viser stor vilje for å inkludere flere i arbeidslivet. Vi opplever at både ledelsen og de ansatte i Avfallsservice tar godt vare på deltakerne fra Nordtro, sier Gamst.

Avfallsservice AS er stolt over å ha mottatt prisen som Årets brobygger 2020.

– Det er artig at Avfallsservice blir satt pris på, og jeg tror også de ansatte synes det er godt å bli lagt merke til. Brobyggerprisen betyr mye for både bedriften, styret og de ansatte som følger opp deltakerne fra Nordtro daglig. Det betyr mye at dette markeres, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS.

Nordtro skal i samarbeid med NAV og andre instanser bidra til arbeidssøkeres karrierelæring, vekst og utvikling. Dette arbeidet innebærer blant annet et tett samarbeid med næringslivet i Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.

– Nordtro er avhengig av et tett og godt samarbeid med det lokale næringslivet for å utføre oppdraget vårt. Vi samarbeider med bedriftene om for eksempel jobbsmak, der deltakeren får prøve seg i et bestemt yrke. Vi følger også opp deltakere som har en lønnet jobb, men trenger bistand i en tidsavgrenset periode til å mestre jobben, sier Gamst.

Et samfunnsansvar

Det er viktig for Avfallsservice å bidra til samfunnet ved å inkludere flere mennesker i arbeidslivet og øke kompetansen. Hvert år har de derfor to lærlingplasser, i tillegg til å bidra aktivt for at flere utenfor arbeidslivet kommer i arbeid.

– Det å få folk i jobb bidrar til kompetanseheving som styrker næringslivet i regionen og i kommunene. Gode og sterke bedrifter betyr noe for vår framtid også – uten næringslivet har ikke vi noe å gjøre, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS.

Det er viktig for et godt fungerende samfunn at folk er i jobb. Arbeid fremmer også personlig vekst, sosiale relasjoner, identitet, økonomisk trygghet og er ofte helsefremmende.

– Det å ha en jobb å gå til er kjempeviktig! Å være i jobb er en inngangsbillett til å ha gode samtaler og føle seg inkludert. Er det ikke typisk at alle spør «Hva jobber du med?» Det å kunne svare «Jeg jobber hos Avfallsservice» betyr mye, sier han og legger til:

– Det er stor forskjell på å føle seg innenfor og utenfor arbeidslivet, og det er utrolig viktig for mange å ha en arbeidsplass å gå til, sier Pedersen.

Takker bedriftene

I 2020 samarbeidet Nordtro AS med over 70 bedrifter i Nord-Troms. Dette samarbeidet er gull verdt for de som står utenfor arbeidslivet.

– I fjor ble over 50 personer i tiltak ved Nordtro formidlet til ordinært arbeid eller utdanning, noe vi er veldig fornøyde med. Dette hadde vi ikke klart å få til uten gode samarbeidspartnere som Avfallsservice AS, sier Gamst.

STOLTE: Birger Johnsen, Tor Solheim, daglig leder Sigleif Pedersen og driftssjef Karl-Martin Pedersen i Avfallsservice AS, karriereveileder Vibeke Heimen og fagsjef Vibeke Gamst i Nordtro AS.

Endret instruks for arbeidsmarkedstiltak – tiltaksdeltakere får digital oppfølging

Foto: Maria Simonsen

Nordtro vil fortsette med digital oppfølging også etter 19. januar pga. endret tiltaksinstruks.

6. januar ble det innført skjerpede nasjonale smitteverntiltak for arbeidsmarkedstiltakene. For Nordtro gjelder dette tiltakene Avklaring, Oppfølging og Arbeidsforberedende trening (AFT).

Fom. 20. januar vil Nordtro i hovedsak gi digital oppfølging, men noen deltakere kan møte på jobbsenteret etter avtale med veileder. 

Arbeidsutprøving/praksis hos ekstern arbeidsgiver kan fortsatt gjennomføres dersom tilstrekkelig smittevern ivaretas. Nordtro vil forsikre seg om at hver arbeidsplass følger smittevernreglene før vi inngår avtale om praksis.

Den nye tiltaksinstruksen oppdateres ved endringer. Les mer på Arbeid og inkludering sine nettsider.

Åpningstider i julen ved Nordtro jobbsenter

GOD JUL: Veiledergruppa i Nordtro ønsker alle en god jul og et godt nyttår!

Nordtro jobbsenter holder åpent i romjulen 2020.

Åpningstidene for Nordtro jobbsenter i julen er:

🎅 Julaften: stengt
🎅 1. juledag: stengt
🎅 Mandag 28.12: kl 10:00-14:00
🎅 Tirsdag 29.12: kl 10:00-14:00
🎅 Onsdag 30.12: kl 10:00-14:00
🎉 Nyttårsaften: stengt
🎉 1. nyttårsdag: stengt
 

Nordtro ønsker alle en god jul og et godt nyttår! 

Rekordmange i AFT ved Nordtro får jobb

Fagsjef i Nordtro, Vibeke Gamst.

Hittil i år har 57 prosent av deltakerne i Arbeidsforberedende trening (AFT) gått over i ordinært arbeid, noe som er ny rekord for Nordtro.

Syv prosent av deltakerne i AFT gikk over i ordinært arbeid med bruk av lønnstilskudd, imens hele 50 prosent ble avsluttet i tiltak til ordinært arbeid uten bruk av lønnstilskudd.

– Dette er svært gode resultater, og noe vi er veldig fornøyde med! Dette viser at godt samarbeid med NAV og næringslivet i vår region nytter, sier fagsjef Vibeke Gamst.

Resultatkravet satt av NAV er at 50 prosent av personene som avsluttes i AFT skal ha overgang til ordinært arbeid eller utdanning. Nordtro ligger i starten av desember dermed godt over resultatkravet.

– Dette er veldig bra for den enkelte som har fått seg jobb, for samfunnet generelt og artig for Nordtro. Klart vi liker å oppnå gode resultater! smiler Gamst.

Les også: Gode resultater for Nordtro

AFT er et tiltak som tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov, og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og trenger tett oppfølging i veien til ordinært arbeid. Nordtro har 20 plasser i dette tiltaket.