Avfallsservice AS er Årets brobygger 2020

ÅRETS BROBYGGER: Nordtro AS har kåret Avfallsservice AS til Årets brobygger 2020. Fra venstre: driftssjef Karl-Martin Pedersen, daglig leder Sigleif Pedersen, Tor Solheim og Birger Johnsen i Avfallsservice AS.

Brobyggerprisen 2020 går til Avfallsservice AS for sin gode inkluderingsvilje til å gi personer som står utenfor arbeidslivet en sjanse til å komme i arbeid.

I år er første gang Nordtro deler ut prisen Årets brobygger. Prisen går til den bedriften som har gjort en særlig innsats for å inkludere mennesker som har stått utenfor arbeidslivet.

– Nordtro skal dele ut Brobyggerprisen hvert år framover for å gi ekstra oppmerksomhet til det lokale næringslivet. I 2020 hadde vi mange gode samarbeidsavtaler med Avfallsservice, og det var derfor ingen tvil om hvilken bedrift som fortjente å bli kåret til Årets brobygger, sier Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro AS.

– Avfallsservice viser stor vilje for å inkludere flere i arbeidslivet. Vi opplever at både ledelsen og de ansatte i Avfallsservice tar godt vare på deltakerne fra Nordtro, sier Gamst.

Avfallsservice AS er stolt over å ha mottatt prisen som Årets brobygger 2020.

– Det er artig at Avfallsservice blir satt pris på, og jeg tror også de ansatte synes det er godt å bli lagt merke til. Brobyggerprisen betyr mye for både bedriften, styret og de ansatte som følger opp deltakerne fra Nordtro daglig. Det betyr mye at dette markeres, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS.

Nordtro skal i samarbeid med NAV og andre instanser bidra til arbeidssøkeres karrierelæring, vekst og utvikling. Dette arbeidet innebærer blant annet et tett samarbeid med næringslivet i Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.

– Nordtro er avhengig av et tett og godt samarbeid med det lokale næringslivet for å utføre oppdraget vårt. Vi samarbeider med bedriftene om for eksempel jobbsmak, der deltakeren får prøve seg i et bestemt yrke. Vi følger også opp deltakere som har en lønnet jobb, men trenger bistand i en tidsavgrenset periode til å mestre jobben, sier Gamst.

Et samfunnsansvar

Det er viktig for Avfallsservice å bidra til samfunnet ved å inkludere flere mennesker i arbeidslivet og øke kompetansen. Hvert år har de derfor to lærlingplasser, i tillegg til å bidra aktivt for at flere utenfor arbeidslivet kommer i arbeid.

– Det å få folk i jobb bidrar til kompetanseheving som styrker næringslivet i regionen og i kommunene. Gode og sterke bedrifter betyr noe for vår framtid også – uten næringslivet har ikke vi noe å gjøre, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS.

Det er viktig for et godt fungerende samfunn at folk er i jobb. Arbeid fremmer også personlig vekst, sosiale relasjoner, identitet, økonomisk trygghet og er ofte helsefremmende.

– Det å ha en jobb å gå til er kjempeviktig! Å være i jobb er en inngangsbillett til å ha gode samtaler og føle seg inkludert. Er det ikke typisk at alle spør «Hva jobber du med?» Det å kunne svare «Jeg jobber hos Avfallsservice» betyr mye, sier han og legger til:

– Det er stor forskjell på å føle seg innenfor og utenfor arbeidslivet, og det er utrolig viktig for mange å ha en arbeidsplass å gå til, sier Pedersen.

Takker bedriftene

I 2020 samarbeidet Nordtro AS med over 70 bedrifter i Nord-Troms. Dette samarbeidet er gull verdt for de som står utenfor arbeidslivet.

– I fjor ble over 50 personer i tiltak ved Nordtro formidlet til ordinært arbeid eller utdanning, noe vi er veldig fornøyde med. Dette hadde vi ikke klart å få til uten gode samarbeidspartnere som Avfallsservice AS, sier Gamst.

STOLTE: Birger Johnsen, Tor Solheim, daglig leder Sigleif Pedersen og driftssjef Karl-Martin Pedersen i Avfallsservice AS, karriereveileder Vibeke Heimen og fagsjef Vibeke Gamst i Nordtro AS.

Endret instruks for arbeidsmarkedstiltak – tiltaksdeltakere får digital oppfølging

Foto: Maria Simonsen

Nordtro vil fortsette med digital oppfølging også etter 19. januar pga. endret tiltaksinstruks.

6. januar ble det innført skjerpede nasjonale smitteverntiltak for arbeidsmarkedstiltakene. For Nordtro gjelder dette tiltakene Avklaring, Oppfølging og Arbeidsforberedende trening (AFT).

Fom. 20. januar vil Nordtro i hovedsak gi digital oppfølging, men noen deltakere kan møte på jobbsenteret etter avtale med veileder. 

Arbeidsutprøving/praksis hos ekstern arbeidsgiver kan fortsatt gjennomføres dersom tilstrekkelig smittevern ivaretas. Nordtro vil forsikre seg om at hver arbeidsplass følger smittevernreglene før vi inngår avtale om praksis.

Den nye tiltaksinstruksen oppdateres ved endringer. Les mer på Arbeid og inkludering sine nettsider.

Gode resultater for første halvår

Etter flere år med røde regnskapstall, viser halvårsregnskapet for 2020 til Nordtro et solid overskudd.

– Vi har nå fått økonomiske muskler til å jobbe enda mer målrettet for formålet vårt og visjonen vår: Å være en brobygger til arbeidslivet! sier Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.

De siste årene har det vært gjort flere viktige grep for å snu økonomien til Nordtro. Aamo er glad for at Nordtro nå ser resultatet av dette.

– Det har vært gjort tøffe strategiske valg for å komme hit vi er i dag, sier hun og legger til:

– Nordtro har en viktig rolle i lokalsamfunnet. Vi vil gjøre mer for å være en synlig bedrift og vi ønsker å jobbe enda tettere på næringslivet i regionen. Dette har vi mulighet til å gjøre nå.

Nordtro leverer tiltakene Avklaring, Oppfølging og Arbeidsforberedende trening (AFT) til NAV. I tillegg tilbyr Nordtro blant annet ulike kurs for organisasjoner og karriereveiledning for privatpersoner.

– Vi jobber med å utvikle nye forretningsområder, og dette arbeidet er enklere med grønne tall i regnskapet, avslutter Aamo.

Rakel er nyansatt hos Nordtro

Rakel Lund Heggelund (29) er nyansatt karriereveileder i Nordtro.

Rakel Lund Heggelund er ansatt som ny karriereveileder i Nordtro. 

Rakel er nyutdannet kommunikasjonsrådgiver med master i Medier og kommunikasjon fra Universitetet i Bergen, og i tillegg har hun utdanning innenfor nordisk språkvitenskap og litteratur, sosiologi, pedagogikk og prosjektledelse. Hun har tidligere arbeidet som konsulent på Nord-Troms videregående skole, kommunikasjonsmedarbeider i Visit Lyngenfjord og journalist i lokalavisa Framtid i Nord.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som karriereveileder Nordtro, og å bidra til å nå bedriftens mål om å få flere ut arbeid, sier Lund Heggelund.

Nordtro er glade for å ha Rakel med på laget! 

Eriksen er ny styreleder i Nordtro

STYRELEDER: Tidligere daglig leder i Nordtro, Terje Eriksen, ble i mai valgt som ny styreleder for bedriften.

Mandag denne uka ble årets første styremøte med nytt styre for Nordtro gjennomført.

I mai ble det valgt nytt styre i Nordtro og denne uka holdt det nye styret sitt første styremøte sammen. Det nye styret består av styreleder Terje Eriksen, nestleder Agnes Bjørgve, ansattes representant Olaug Rønsen, styremedlem Bjarne Olsen og styremedlem Harald Erik Johannessen. Eriksen har tidligere vært daglig leder i Nordtro og kjenner godt til drifta og bedriftens formål.

– Jeg ønsker å bidra til at Nordtro skal være en synlig og framtidsrettet kompetansebedrift – og at Nordtro sin kompetanse brukes i større utstrekning enn det gjøres i dag. Vi skal være utviklingsorientert, vinne anbudene og skape nye forretningsidèer, sier Eriksen.

Nordtro ser fram til et godt samarbeid! 

FRA VENSTRE: Daglig leder Toril Aamo, ansattes representant Olaug Anne Rønsen, styreleder Terje Ansgar Eriksen, nestleder Agnes Bjørgve, styremedlem Bjarne Olsen og styremedlem Harald Erik Johannessen.

Vel gjennomført fagdag for skolerådgivere

NORDTRO: Daglig leder Toril Aamo og karriereveileder Malin Vollstad.

Onsdag denne uka arrangerte Nordtro fagdag for skolerådgivere i Nord-Troms.

Skolerådgivere fra Nord-Troms videregående skole, Storslett barne- og ungdomsskole, Reisa montessoriskole, Olderdalen skole, Manndalen skole og Kvænangen barne- og ungdomsskole møtte opp på fagdagen.

Dagen ble ledet av fagsjef Vibeke Gamst, og med seg på laget hadde hun daglig leder Toril Aamo og karriereveileder Malin Vollstad.

– Vi presenterte ulike kartleggingsverktøy som vi bruker i vår karriereveiledning, blant annet Karriereverktøy og Jobpics, forteller Gamst.

I tillegg var det erfaringsutveksling mellom Nordtro og skolerådgiverne.

Fagsjef i Nordtro, Vibeke Gamst.

 – Selv om arbeidshverdagen til Nordtro og skolerådgiverne kan oppleves ganske ulikt, var det interessant og nyttig å høre hvordan de jobber. Vi er fornøyde med fagdagen og synes det er viktig å bli enda bedre kjent med skolene og hvordan de jobber med karriereveiledning. Vi har allerede et samarbeid med enkeltsaker, og håper at vi kan utvide samarbeidet på flere områder, sier Gamst.

Åpningstider julen 2019

Her finner du åpningstidene til Nordtro jobbsenter for julen 2019.

 • Lillejulaften: kl 08:00-15:30
 • Julaften: stengt
 • 1. juledag: stengt
 • 2. juledag: stengt
 • 27. desember: kl 10:00-14:00
 • 30. desember: kl 10:00-14:00
 • Nyttårsaften: stengt
 • 1. nyttårsdag: stengt

Fra og med 2. januar 2020 holder jobbsenteret åpent som vanlig kl 08:00-15:30.

Du finner åpningstidene til Sport1 Nordtro her.

Nordtro ønsker alle deltakere, samarbeidspartnere og andre god jul!

Gode tilbakemeldinger på Smart økonomikurs

SMART ØKONOMI: Denne uka har Nordtro gjennomført Smart økonomikurs for flere deltakere. Instruktører var (f.v.) Vibeke Heimen og Olaug Rønsen.

Denne uka har Nordtro gjennomført SMART-økonomikurs for flere deltakere.

SMART økonomikurs er for de som ønsker å få bedre oversikt og kontroll over sin egen økonomi, eller som rett og slett bare ønsker påfyll i sin økonomikunnskap. Kurset handler om sammenhengen mellom personlig økonomi, helse og livsstil – og hvordan disse delene i livene våre påvirker hverandre.

Nordtro har to sertifiserte instruktører i SMART økonomi; veilederne Olaug Rønsen og Vibeke Heimen. De synes at det har vært givende å holde kurs om et så viktig tema.

– På kurset lærer vi mye om hvordan man kan ta best mulig vare på pengene sine og hvordan man kan skaffe seg oversikt over inntekter og utgifter, sier Rønsen.

Tilbyr kurs til bedrifter

Smartmetoden brukes av både tiltaksbedrifter, NAV og andre offentlige bedrifter. Det kan vinkles både mot unge og godt voksne deltakere, derfor egner det seg godt i skoleverket også.

Etter endt kurs, får alle deltakerne kompetansebevis, noe som kan komme godt med på CV-en. Nordtro planlegger å holde kurset flere ganger – kanskje allerede før jul.

Vi ønsker å holde kurset flere ganger framover, da vi ser at det har stor nytte for deltakerne. Nordtro kan også tilby SMART økonomikurs for andre bedrifter eller skoler, så det er bare å ta kontakt for tilbud! smiler Heimen.

Påvirker 24-timersmennesket

Økonomiske bekymringer kan ha mange konsekvenser for enkeltmennesket, og det kan fort gi en negativ effekt på hvordan man fungerer i arbeidshverdagen.

– Vi hadde ønsket at personlig økonomi var et prioritert tema allerede i grunnskolen. Hvis man ser på alle de økonomiske utfordringene i vårt samfunn, så virker det som at det er et hull en eller annen plass – dette hullet ønsker vi å være med på å tette igjen, sier Rønsen og legger til:

– Hva er vel mer helseskadelig enn å bekymre seg for økonomien sin? Ikke sover man og skuldrene blir heist opp under ørene. Penger er kanskje ikke alt, men uten dem er mulighetene for å ha et godt liv ikke så store.

Solid bakgrunn

Smartmetoden i økonomi, helse og livskvalitet er utviklet over 25 år av Lars Findahl i Trygg Økonomi, og i løpet av disse årene har over 18.000 personer gjennomført kurset.

– Dette gir et godt grunnlag for kvalitetssikring, noe som gjør oss trygge på at vi underviser med et verktøy som fungerer i praksis, sier Heimen.

Nordtro fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne på økonomikurset denne uka.

– Vi fikk tilbakemelding om at deltakerne syntes kurset var interessant, lærerikt og nyttig å ha med seg videre, samt at det var bevisstgjørende i forhold til eget forbruk. Noen fikk seg et lite sjokk for forbruket sitt, men forsto samtidig at det er mulig å gjøre noe med sjokket! Også brukte vi litt humor innimellom, noe som ble godt mottatt, flirer Rønsen.

Høres SMART økonomikurs interessant ut for din bedrift eller skole? Da kan du ta kontakt med fagleder Vibeke Gamst her

Dette får deltakerne på SMART økonomikurs:

 • En personlig arbeidsbok i økonomi, helse og livskvalitet.
 • Refleksjon rundt økonomiske sammenhenger i hverdagen.
 • Lærer å gjøre økonomien synlig for seg selv og å holde kontroll.
 • Kompetansebevis etter fullført kurs.
 • Lærer å sette opp budsjett og regnskap.

Åpningstider i sommer

Nordtro jobbsenter og Sport1 Nordtro har åpent som normalt i fellesferien, men industriavdelinga holder stengt.

Nordtro industri er stengt for kundehenvendelser fra 8. juli til 5. august. Du finner flere av produktene som produseres i Sørkjosen på turbulent.no, eller så kan du ta kontakt med Sport1 Nordtro på Gammen varehus.

Nordtro jobbsenter holder åpent alle hverdager fra klokken 08:00-15:30.

Industribygget er lagt ut for salg

SKAL SELGES: Industribygget til Nordtro, samt utstyr og maskiner i det, er lagt ut for salg. Bygget er opprinnelig fra 1987 med påbygg fra 2013.

Industribygget til Nordtro er nå lagt ut på markedet for salg.

Nordtro AS besluttet i mai å benytte seg av andre arenaer enn industridrift for å løse sitt primære formål; å tilby arbeids- og inkluderingstiltak for personer i randsonen av arbeidslivet. Dette innebærer at industribygget, samt maskiner og utstyr i tilknytning til det, skal selges.

Bygget ligger for salg på finn.no her

Industribygget til Nordtro ligger i Industriveien i Sørkjosen i Nordreisa kommune, omtrent 300 meter fra Sørkjosen lufthavn. Eiendommen er attraktivt plassert i et forretnings- og industriområde, og der er gode parkeringsforhold.

Bygget består av en administrasjonsfløy (220 m²), industrilokaler (1223 m²) og garasje (177 m²). Administrasjonsfløyen har fem kontorer, ekspedisjon, møterom, teknisk/arkiv, kantine, korridor, dame- og herregarderober med dusj og toalett, handicap-toalett og bøttekott/lager. Industrilokalene består av lager, produksjonshall, ventilasjonsrom, samt to innvendige kontorer tilknyttet produksjon og verksted. Bygget er totalt 1620 m² og tomta er 4875 m².

Prospekt og utstyrsliste finner du her

Hørtes dette interessant ut for dere? Da kan du ta kontakt med daglig leder Toril Aamo via telefonnummer 95927527 eller e-post toril@nordtro.no. Visninger etter avtale.