Brobyggerprisen til Lerøy Aurora

Lerøy Aurora fikk Brobyggerprisen 2022

BROBYGGEREN 2022: Nordtro har tildelt Brobyggerprisen 2022 til Lerøy Aurora for sin gode inkluderingsvilje. Lerøy har over flere år gitt mange mennesker med hull i CV-en sjanse til å komme i lønnet arbeid. Adm direktør Kurt Einar Karlsen er opptatt av at ansatte møtes med respekt og positive forventninger på jobb i Lerøy.

Nordtro har tildelt Brobyggerprisen 2022 til Lerøy Aurora for sin gode inkluderingsvilje. Lerøy har over flere år gitt mange mennesker med hull i CV-en sjanse til å komme i lønnet arbeid.

Lerøy mottok prisen for sin gode inkluderingsvilje som arbeidsgiver. I Nord-Troms har Lerøy over flere år tatt imot en rekke arbeidssøkere med hull i CV-en og gitt de en sjanse til lønnet arbeid.

– Både ansatte og ledere i Lerøy Aurora har stor vilje til å inkludere flere mennesker i arbeidslivet. Lerøy har tatt imot mange arbeidssøkere som har hatt utfordringer med å komme i lønnet arbeid. Dette er svært verdifullt for det enkelte mennesket, men også samfunnet i Nord-Troms, sier Vibeke Heimen, karriereveileder og markedskoordinator i Nordtro AS.

Les også: Brobyggerprisen til Rema 1000 Storslett

Brobyggerprisen utdeles hvert år til den bedriften som har gjort en særlig innsats i arbeidsinkludering. Karriereveilederne i Nordtro avgjør hvem som får prisen på bakgrunn av resultater i året som har gått.

Administrerende direktør i Lerøy Aurora, Kurt Einar Karlsen, er opptatt av at alle ansatte møtes med respekt og positive forventinger på jobb i Lerøy Aurora.

– Vi jobber målrettet for at ansatte trives og utvikler seg i Lerøy. Vi er veldig glade for å bli kåret til årets brobygger 2022, sier Karlsen.

Godkjent for tre nye år

Nordtro er resertifisert for tre nye år i kvalitetssystemet Equass.
 
– Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra den eksterne revisoren. Det er vi veldig glade for! sier Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.
 
Revisoren skrev blant annet:
 
«Nordtro er en bedrift hvor det er et tett samarbeid innad og god oversikt i den daglige drift for alle ansatte. Bedriften har fornøyde deltakere og kompetente ledere. NAV og
andre interessepartnere er veldig fornøyd med hvordan bedriften arbeider med sine deltakere, og de tilbud som bedriften har for deltakerne og lokalsamfunnet. Bedriften har siden forrige revisjon jobbet godt med kvalitetsarbeidet sett i lys av kriteriene i Equass. (…)»
 

Nordtro tilbyr Ekspertbistand

Er du leder og har en ansatt som er sykemeldt eller har hyppige sykefravær?

Nordtro AS tilbyr nå ordningen Ekspertbistand. Ekspertbistand er en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Målet er at arbeidstakeren kommer tilbake i jobb – og blir i arbeid. Dersom det ikke er hensiktsmessig for arbeidstakeren å komme tilbake i samme jobb, veileder Nordtro arbeidstakeren til å skaffe nytt arbeid.

Full refusjon fra NAV

Arbeidsgiver kan få full refusjon fra NAV, noe som innebærer 18 timer ekspertbistand fra Nordtro. Nordtro tilpasser et individuelt opplegg for arbeidstaker og arbeidsgiver, slik at vi sammen kommer fram til de beste løsningene på situasjonen. Nordtro kan også bistå når årsaken til fraværet er konflikt.

Her finner du mer informasjon om Ekspertbistand. 

Er dette interessant for din arbeidsplass? Kontakt fagsjef Vibeke Gamst via telefonnummer 928 85 041 eller e-post vibeke@nordtro.no.

Brobyggerprisen til Rema 1000 Storslett

JOBBGLEDE: Rema 1000 Storslett mottok Brobyggerprisen 2021 fra Nordtro. – Det er verdifullt for oss å bli kjent med deltakerne og bidra til at de utvikler seg videre innen butikkyrket, sier butikksjef Elin Bakkehaug. Her står hun sammen med butikkmedarbeider Mohamad Jumah.

Brobyggerprisen 2021 fra Nordtro AS går til Rema 1000 på Storslett. – Det er godt å være til hjelp for de som ønsker å prøve seg som butikkmedarbeider, sier butikksjef Elin Bakkehaug.

Rema 1000 Storslett mottok Brobyggerprisen 2021 for sin inkluderingsvilje og positive innstilling til at mennesker får en ny sjanse i arbeidslivet.

– Det var skikkelig artig! Jeg ble kjempeglad og overrasket. Det er motiverende når det blir lagt merke til at vi gjør en samfunnsnyttig jobb, smiler Elin Bakkehaug, butikksjef ved Rema 1000 Storslett.

Nordtro og Rema 1000 Storslett har hatt et tett samarbeid over år. Mange deltakere fra Nordtro har vært i arbeidsutprøving og praksis hos Rema 1000, og flere har også fått lønnet jobb.

– Jeg synes vi har et veldig godt samarbeid med Nordtro. Det er verdifullt for oss å bli kjent med deltakerne og bidra til at de utvikler seg videre innen butikkyrket. Det er godt å være til hjelp for de som ønsker å prøve seg som butikkmedarbeider, sier hun.

Mohamad Jumah har tidligere deltatt i tiltak ved Nordtro og hadde da arbeidstrening ved Rema 1000. Etter kort tid fikk han tilbud om lønnet arbeid.

– Mohamad liker å lære, er nysgjerrig og spør for å lære mer. Det er veldig bra! Han er hyggelig og har mye humor, så vi har det artig på jobb! flirer Bakkehaug.

Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro, skryter over Rema 1000 på Storslett.

– Elin og Rema 1000 på Storslett tar godt imot deltakere fra Nordtro, og de er dyktige på opplæring og oppfølging. Det betyr mye for den enkelte å føle seg inkludert i arbeidsmiljøet, og ikke minst å mestre nye arbeidsoppgaver.

– Må beholde alle vi kan

I år er andre gang Nordtro deler ut prisen for å hedre arbeidsgivere som bidrar til at mennesker går fra utenforskap til arbeidslivet.

– Vi ønsker å gi ekstra oppmerksomhet til det lokale næringslivet ved å utdele Brobyggerprisen hvert år. Arbeidsgiverne er nøkkelen til at flere personer får jobb og blir inkludert i arbeidslivet, sier Gamst.

Bakkehaug er klar på at arbeidsgiverne har et ansvar – ikke minst for at flere bosetter seg i Nord-Troms.

– Det er ikke alltid så enkelt å få jobb her i Nordreisa. Jeg synes det er viktig at vi beholder alle vi kan, og at vi bidrar til vekst! Vi må beholde menneskene som har etablert seg her og vi må øke innbyggertallet, slår hun fast.

I Norgestoppen

Nordtro hadde i 2021 rekordgode resultater i tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), og var av de beste i landet av alle arbeids- og inkluderingsbedrifter. AFT er for personer som har nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov og særlig usikre yrkesmessige forutsetninger, og som har behov for tett oppfølging med mål om lønnet arbeid og/eller utdanning. I 2021 ble 72 prosent av deltakerne i AFT ved Nordtro avsluttet til arbeid eller utdanning. Det hadde ikke vært mulig uten inkluderingsvillige arbeidsgivere i hele regionen.

– Vi er veldig stolte av at vi scorer så høyt. Det tyder på at Nordtro har motiverte deltakere, dyktige folk på jobb og et stort nettverk med mange inkluderende og gode arbeidsgivere, sier Gamst.

Nordtro leverer også tiltaket Oppfølging for NAV. Oppfølging er for personer som er klar til å gå direkte ut i arbeid, men som trenger bistand til å skaffe seg jobb.

– Over 60 prosent av deltakerne som ble avsluttet i Oppfølging ved Nordtro i 2021, startet i arbeid eller utdanning. I Oppfølging er lønnet arbeid målet, sier hun og legger til:

– Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss og bidra til at enda flere personer får varig tilknytning til arbeidslivet, avslutter Gamst.

BROBYGGEPRISEN: Rema 1000 Storslett ble veldig glade for å motta Brobyggerprisen 2021 fra Nordtro. På bildet er (f.v.) butikkmedarbeider Mohamad Jumah, butikksjef Elin Bakkehaug og markedskoordinator i Nordtro, Vibeke Heimen.

Gode resultater i AFT siste halvår 2021

Fagsjef i Nordtro AS, Vibeke Gamst.

62 prosent av Nordtro sine deltakere i Arbeidsforberedende trening (AFT) fikk jobb eller startet i utdanning siste halvår av 2021.

– Vi er veldig fornøyde med resultatene for hele 2021 i Arbeidsforberedende trening (AFT), og gleder oss til å stå på i 2022 for at minst like mange kommer i jobb eller utdanning, sier Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro AS.

Første halvår av 2021 gikk over 80 prosent av deltakerne i AFT til arbeid eller utdanning. Det kan du lese om her. Resultatkravet fra NAV for AFT er at minimum 50 prosent av deltakerne skal i arbeid eller utdanning.

Nordtro søker karriereveileder

Nordtro AS har et ledig vikariat som karriereveileder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022 med mulighet for fast ansettelse. 

Nordtro tilbyr karriereveiledning til mennesker som trenger motivasjon og støtte for arbeidsdeltakelse. Vi bistår mennesker til å håndtere overganger og til å ta gode valg knyttet til arbeid og utdanning, slik at de oppnår varig tilknytning til arbeidslivet. Vi jobber etter kvalitetssikrede metoder og verktøy, og vi har et tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. Nordtro AS er eid av Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune.

En av våre medarbeidere ved Nordtro jobbsenter skal i fødselspermisjon etter nyttår, og vi tilbyr derfor et vikariat som karriereveileder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022 i 100 prosent stilling. På Nordtro jobbsenter jobber seks karriereveiledere, fagsjef og daglig leder. I tillegg eier Nordtro sportsbutikken Sport1 Nordtro på Storslett og nettbutikken www.turbulent.no. Nordtro AS leverer ulike arbeidsmarkedstiltak til NAV, og arrangerer kurs om karriereveiledning for enkeltpersoner, skoler og organisasjoner.

Vi søker deg med:

  • minimum tre års høyere utdanning innenfor helserelaterte fag, endringsmetodikk eller pedagogikk
  • god kompetanse om arbeidslivet lokalt og regionalt
  • et positivt menneskesyn med vilje til å jobbe målrettet i samarbeid med andre
  • god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Du er:

  • framoverlent, uredd og har evne til omstilling
  • effektiv og handlekraftig
  • nysgjerrig og liker å tilegne deg ny kunnskap
  • en god kollega

I jobben som karriereveileder motiverer du jobbsøkerne til videreutvikling og arbeidsdeltakelse, og du samarbeider tett med mange ulike arbeidsgivere. Du må være topp motivert for å videreutvikle deg i veilederrollen sammen med oss i Nordtro AS.

Nordtro vektlegger personlig egnethet. Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen.

Tiltredelse: 01.01.2022. Lønn: etter avtale. Søknadsfrist 01.12.21. Spørsmål om stillingen rettes til fagsjef Vibeke Gamst via telefonnummer 928 85 041. Søknad og CV sendes via e-post til firmapost@nordtro.no.

Nordtro best i landet på AFT første halvår

Skjermdump fra nyhetsbrevet av Arbeid & Inkludering.

Nordtro hadde best resultater i landet for tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) første halvår av 2020. Nordtro var også i landstoppen for tiltaket Oppfølging.

Det kommer fram i et nyhetsbrev fra Arbeid & Inkludering.

Første halvår av 2021 avsluttet Nordtro 75 prosent til arbeid og 8,3 prosent av tiltaksdeltakerne til utdanning i AFT. I Oppfølgingstiltaket ble 50 prosent avsluttet til arbeid og 8,3 prosent til utdanning.

Vi er veldig fornøyde med resultatene i AFT og skal fortsette å gjøre vårt beste for at flest mulig får en varig tilknytning til arbeidslivet.

Over 80 prosent til jobb eller utdanning

KARRIEREVEILEDERE: (ø.fv) Siri Bergset Elvestad og daglig leder Toril Aamo, (n.fv) Maria Simonsen, Vibeke Heimen, Olaug Anne Rønsen, fagsjef Vibeke Gamst og Malin Vollstad. Foto: Jan Børre Johansen

Over 80 prosent av deltakerne i Nordtro fikk jobb eller startet på utdanning første halvår etter å ha deltatt på tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).

– Dette er fantastiske resultater! Nordtro har drevet arbeidsinkludering i 40 år og dette halvåret knuser vi alle våre tidligere rekorder – og vi ligger langt over landsgjennomsnittet, sier Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro.

Nordtro leverer tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) for NAV. AFT er for personer som har nedsatt arbeidsevne og trenger bistand til å komme i arbeidslivet. Tiltaket kan i noen tilfeller vare over flere år. I AFT kartlegger man deltakernes ressurser og undersøker hvilket arbeid deltakeren trives i og mestrer over tid, i tillegg til å gi opplæring og øke deltakerens karrierekompetanse. Målet med AFT er at deltakerne kommer i jobb eller utdanning, og i AFT er det et resultatkrav til leverandørene om at minst 50 prosent av deltakerne skal i arbeid eller utdanning.

– AFT er et tiltak for utsatte grupper i samfunnet. Gode resultater har stor betydning for samfunnet og ikke minst for deltakerne. Det er avgjørende at vi jobber riktig i tiltaket for å lykkes med en varig tilknytning til arbeidslivet for hver enkelt deltaker, sier Gamst.

Tett samarbeid med arbeidsgivere

Nordtro jobber med deltakere i AFT fra både Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa. Gamst peker på flere suksesskriterier for at mange deltakere i Nordtro kommer i jobb, blant annet gode samarbeid med arbeidsgivere i regionen og veiledere med bred og solid kompetanse.

– Vi samarbeider tett med arbeidsgiverne i regionen, noe som er helt nødvendig for å lykkes i arbeidet vårt, sier hun og legger til:

– For at folk finner en jobb de passer til og trives i, er det avgjørende at vi kjenner arbeidsgiverne godt. Det styrker sjansene for at arbeidssøkeren blir i jobben over tid.

Stolt daglig leder

Daglig leder i Nordtro, Toril Aamo, sier at Nordtro jobber hardt for at hver enkelt deltaker får et godt tilbud.

– Nordtro jobber kontinuerlig med å øke kompetansen for å være den beste bedriften på arbeidsinkludering. Det viser resultatene våre i AFT med over 80 prosent til arbeid eller utdanning hittil i år, sier Aamo.

Hun er stolt over resultatene Nordtro har oppnådd i første halvår av 2021.

– Veilederne i Nordtro er veldig flinke. De er gode på ulike ting og bruker aktivt hverandre for å gi et best mulig tilbud til hver enkelt deltaker, avslutter Aamo.

Nordtro vant anbudet Oppfølging

OPPFØLGING: Nordtro vant anbudet for NAV-tiltaket Oppfølging. Daglig leder Toril Aamo er glad for at Nordtro fortsatt skal levere Oppfølgingstiltaket for NAV de neste to årene.

Nordtro vant anbudet for NAV-tiltaket Oppfølging. Nordtro skal dermed fortsette å levere oppfølgingstiltaket i kommunene Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.

Oppfølging er for personer som trenger bistand til å komme i lønnet arbeid. Nordtro har allerede levert oppfølgingstiltaket i fire år, og har nå vunnet anbudet for to nye år.

– Vi feiret seieren med sjampanjebrus, jubel og mange tårer, flirer Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.

Karenstiden er over og Nordtro har dermed signert en ny avtale med NAV om oppfølgingstiltaket. Avtalen sikrer inntekt for Nordtro samtidig som deltakerne får et tilbud fra en vel etablert og lokal bedrift med erfarne karriereveiledere.

– Nordtro har over 100 bedrifter i databasen og vi jobber hver dag for sikre solid kunnskap om arbeidsmarkedet i regionen. Inngående kunnskap om arbeidsgiverne er ofte avgjørende for å oppnå gode resultater, slik at vi vet hva arbeidsgiverne ønsker fra sine arbeidstakere, forteller Aamo.

Målet med tiltaket er at deltakerne kommer i lønnet arbeid og eventuelt øker sin arbeidsdeltakelse. Nordtro jobber målrettet for å sikre varig tilknytning til arbeidslivet for hver enkelt deltaker.

– I oppfølgingstiltaket hjelper man arbeidssøkerne med blant annet å skrive gode jobbsøknader og komme i kontakt med arbeidsgivere.

Nordtro skal fortsette å levere oppfølgingstiltaket for kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.

– Vi konkurrerer mot både nasjonale og internasjonale firmaer. Så vi er utrolig stolte over å ha vist NAV at Nordtro er den beste leverandøren for at flere personer i Nord-Troms får varig tilknytning til arbeidslivet, avslutter Aamo.

Webinar om arbeidsmarkedet i nord

NORDTRO: Markedskoordinator Vibeke Heimen gleder seg til webinaret "Muligheter i arbeidsmarkedet etter korona" 15. juni.

15. juni arrangerer samarbeidsbedriftene Nordtro, Ressurs Tromsø, Inko i Harstad og Aksis i Alta webinar om arbeidsmarkedet etter korona.

Webinaret er for jobbsøkere, arbeidsgivere og NAV-ansatte i Nord-Norge. Arbeidsgivere fra fire ulike bransjer svarer på sine rekrutteringsbehov og hvordan koronapandemien påvirker bransjene. De forteller også om hva de ser etter ved nyansettelser, og hva jobbsøkerne bør forberede seg på i jobbsøknaden og intervjuet. Fra Nord-Troms deltar bedriften Europris Sørkjosen ved butikksjef Christian Halvorsen. I webinaret kan deltakerne stille spørsmål til arbeidsgiverne.

– Vi arrangerer jevnlig webinarer om arbeidsmarkedet i nord sammen med Ressurs Tromsø, Inko og Aksis. Dette er en god mulighet for arbeidssøkerne å bli kjent med det regionale arbeidsmarkedet og rekrutteringsbehovene. NAV og andre arbeidsgivere er også velkommen til å delta. Jeg gleder meg veldig til å delta på webinaret 15. juni, sier Vibeke Heimen, markedskoordinator i Nordtro.

Webinaret er 15. juni klokken 09:00-11:00 og invitasjonen finner du her.