Vil du bli sykepleier, men mangler de rette karakterene?

Campus Nord-Troms og Nord-Troms VGS har et prekvalifiseringstilbud for de som vil søke på desentralisert sykepleierutdanning fra høsten 2022, men ikke oppfyller karakterkravet i norsk og matematikk. Prekvalifiseringen består av undervisning med faglærer, samlinger, egen studieplan og oppfølging. Prosjektet er støttet av Statsforvalteren. Søknadsfrist 20.januar. Les mer og søk på www.ntss.no.

Nordtro feirer 40 år

Nordtro feirer 40 år som arbeids- og inkluderingsbedrift! Vi inviterer derfor alle til åpen dag tirsdag 26. oktober.

Vi serverer kaffe og kake fra klokken 09:00 til 14:00 på Nordtro jobbsenter. Vi håper at du kommer!  

Åpningstider i julen ved Nordtro jobbsenter

GOD JUL: Veiledergruppa i Nordtro ønsker alle en god jul og et godt nyttår!

Nordtro jobbsenter holder åpent i romjulen 2020.

Åpningstidene for Nordtro jobbsenter i julen er:

🎅 Julaften: stengt
🎅 1. juledag: stengt
🎅 Mandag 28.12: kl 10:00-14:00
🎅 Tirsdag 29.12: kl 10:00-14:00
🎅 Onsdag 30.12: kl 10:00-14:00
🎉 Nyttårsaften: stengt
🎉 1. nyttårsdag: stengt
 

Nordtro ønsker alle en god jul og et godt nyttår! 

Rekordmange i AFT ved Nordtro får jobb

Fagsjef i Nordtro, Vibeke Gamst.

Hittil i år har 57 prosent av deltakerne i Arbeidsforberedende trening (AFT) gått over i ordinært arbeid, noe som er ny rekord for Nordtro.

Syv prosent av deltakerne i AFT gikk over i ordinært arbeid med bruk av lønnstilskudd, imens hele 50 prosent ble avsluttet i tiltak til ordinært arbeid uten bruk av lønnstilskudd.

– Dette er svært gode resultater, og noe vi er veldig fornøyde med! Dette viser at godt samarbeid med NAV og næringslivet i vår region nytter, sier fagsjef Vibeke Gamst.

Resultatkravet satt av NAV er at 50 prosent av personene som avsluttes i AFT skal ha overgang til ordinært arbeid eller utdanning. Nordtro ligger i starten av desember dermed godt over resultatkravet.

– Dette er veldig bra for den enkelte som har fått seg jobb, for samfunnet generelt og artig for Nordtro. Klart vi liker å oppnå gode resultater! smiler Gamst.

Les også: Gode resultater for Nordtro

AFT er et tiltak som tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov, og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og trenger tett oppfølging i veien til ordinært arbeid. Nordtro har 20 plasser i dette tiltaket.

Vil du bli vår nye kollega?

Fra venstre: Daglig leder Toril Aamo og fagsjef Vibeke Gamst.

Nordtro AS søker initiativrik, fleksibel og strukturert karriereveileder for ett års engasjement

Nordtro AS Jobbsenter eies av Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune og tilbyr karriereveiledning og yrkesutprøving til mennesker som har behov for veiledning, motivasjon og inspirasjon for å komme i arbeid. Vi jobber med omstillings- og motivasjonsprosesser hos den enkelte og har et variert tilbud av tjenester og verktøy. Våre veiledere innehar høy kompetanse innen karriereveiledning. Vår største samarbeidspartner er NAV, i tillegg til lokalt og regionalt næringsliv. Nordtro består også av Sport1 Nordtro og nettbutikken: www.turbulent.no som vi benytter i vårt arbeid. Nordtro Jobbsenter har per i dag 9 fast ansatte.

Vi søker etter deg som har:

  • Minimum 3 års høyere utdanning innenfor relevante fagområder
  • Veilederkompetanse
  • Kunnskap om lokalt arbeidsmarked og nettverksbygging
  • Gode digitale ferdigheter
  • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig
  • Gode samarbeidsevner, men som trives med å jobbe selvstendig
  • Positivt menneskesyn med vilje og evne til å jobbe målrettet med mennesker.
  • God struktur og er opptatt av å levere kvalitet
  • Stor arbeidskapasitet, er uredd og fleksibel
  • Førerkort klasse B og egen bil

Stillingen passer for deg som er topp motivert for å videreutvikle deg i veilederrollen sammen med oss i Nordtro AS. Hovedoppgaven din er å motivere arbeidssøkere for videre utvikling, og bistå dem til å se muligheter i arbeidsmarkedet, samt samarbeid med arbeidsgivere i overgangen til arbeid. Arbeidet innebærer en del rapportering, og du må påberegne reisevirksomhet i Nord-Troms. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr et engasjert og sterkt fagmiljø, med gode muligheter for videre utvikling, samt et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø.

Tiltredelse: Snarest. Lønn: etter avtale. Søknadsfrist 25.06.2020

Spørsmål om stillingen rettes til fagsjef Vibeke Gamst, mobil: 928 85 041.

Søknad med CV sendes på e-post til firmapost@nordtro.no

Oppdatert: Jobbsenteret åpner for deltakere

Oppdatert 14. mai: Nordtro jobbsenter er stengt for tiltaksdeltakere til og med 15. mai 2020 på grunn av coronaviruset.  Fra 18. mai har vi igjen vanlige åpningstider, men oppmøte for deltakere vil foregå etter avtale.

Nordtro ønsker å være med på å forebygge smitte og samtidig opprettholde et så godt tilbud som mulig for våre deltakere. Vi vil fortsatt veilede digitalt og via telefon, men fra 18. mai åpnes det opp for at deltakere etter avtale kan være på jobbsenteret.

Du finner informasjon fra NAV om corona-viruset her.

Du finner fullstendige åpningstider for Sport1 Nordtro sin Facebookside her.

Tilbyr utkjøring av varer

For å være med på å forebygge smitte, tilbyr Sport1 nå utkjøring av varer for de som bor i områdene Storslett og Sørkjosen. I tillegg kan du handle på vår nettbutikk www.turbulent.no.

Hvis du lurer på noe kan du kontakte oss på telefonnummer 77765500.

Laika-kløven lever videre

NYE MULIGHETER: Arctic Lavvo kjøper produksjonsrettighetene for Laika-kløven, Reisapulken og Reisateltet hos Nordtro. I salget inngår også lavvo- og gammeproduksjonen. På bildet er daglig leder i Arctic Lavvo, Anders Bongo-Wiik, og daglig leder i Nordtro AS, Toril Aaamo.

Nordtro AS selger produksjonsrettighetene for Laika-kløven, Reisapulken og Reisateltet til Arctic Lavvo AS. I salget inngår også lavvo- og gammeproduksjonen.

Arbeids- og inkluderingsbedriften Nordtro AS har siden oppstarten i 1978 vært forbundet med industri, og har produsert en rekke kjente produkter som Laika-hundeutstyr og Reisateltet.

Utviklingen i arbeidsinkluderingen har de siste årene beveget seg bort fra aktivitet i egne avdelinger og ut i ordinært arbeidsliv. På bakgrunn av dette besluttet derfor styret og Nordtro sine eiere i vår å legge ned industridelen i selskapet. Beslutningen innebar salg av industribygget i Sørkjosen med maskiner og utstyr.

Arctic Lavvo ser store muligheter i produktene som har vært laget av Nordtro, og har derfor besluttet å kjøpe produksjonsrettighetene.

– Arctic Lavvo er en moderne og framtidsrettet produksjonsbedrift, og vi er veldig glade for at de ser muligheter i produktene våre og ønsker å utvikle det videre, sier Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.

Satser stort videre

Arctic Lavvo holder til i Kautokeino og har spesialisert seg innenfor produksjon av lavvoer, gammer og andre sømrelaterte produkter. Bedriften ble etablert i 2016 etter at de kjøpte opp lavvoprodusenten Venor.

– Arctic Lavvo vil videreføre produksjonen av Nordtro sine produkter i Kautokeino. Siden 2016 har vi etablert ti nye årsverk, og med det nye oppkjøpet forventer vi å øke ytterlige med to til tre årsverk i produksjonen i løpet av 2020, forteller Anders Bongo-Wiik, daglig leder i Arctic Lavvo.

Nordtro er svært fornøyde med at produktene lever videre, og også at produksjonen fortsetter med en tilnærmet lokal forankring.

– Vi ser at Arctic Lavvo er en seriøs og visjonær bedrift som har den rette kraften og engasjementet for å kunne utvikle produktene inn i en ny tid, sier Aamo.

Ny kraft

Det er en naturlig utvikling for arbeids- og inkluderingsbedriften Nordtro at andre overtar produksjonsvirksomheten.

– Gjennom å avvikle industridelen frigjør vi ressurser og vil kunne ruste oss bedre for å møte behovene for nye arbeids- og inkluderingstiltak. Nordtro bretter i disse dager opp ermene for å levere konkurransedyktige tiltak for mennesker i randsonen av arbeidslivet, sier Aamo og legger til:

– Denne konkurransen blir stadig tøffere, og det er viktig at Nordtro både faglig og økonomisk har fokus rettet mot formålet til bedriften: å være en brobygger til arbeidslivet!

Nytt strategisk veivalg for Nordtro

NYTT VEIVALG: Styret i Nordtro har besluttet at industriavdelinga skal legges ned, noe som innebærer salg av industribygget med maskiner og utstyr. På bildet er daglig leder i Nordtro, Toril Aamo.

Styret i Nordtro har besluttet å selge industriavdelingen. – Vi ser absolutt et potensial for videre industridrift i Nord-Troms, men vi har besluttet at andre interessenter eventuelt må ta dette videre, sier daglig leder Toril Aamo.

Nordtro AS har siden oppstart i 1978 vært forbundet med industri og har produsert en rekke kjente produkter som Laika-hundeutstyr og Reisatelt/Reisagammen.

Formålet vårt er å levere arbeids- og inkluderingstiltak for mennesker som av ulike grunner står i randsonen av arbeidslivet. Vi har et eget jobbsenter på Storslett og har brukt Sport1 på Storslett og industriproduksjonen i Sørkjosen til arbeidsforberedende trening. I størst utstrekning foregår nå arbeidsinkluderingen i samarbeid med eksternt arbeidsliv for å løse vårt formål.

Endringer i næringsstruktur over tid

Siden oppstarten har industriavdelinga til Nordtro vært en viktig identitetsskaper og bidratt betydelig til arbeidstrening. Det er også skapt ulike produkter som selges både i inn- og utland. Over tid har vi sett en dreining hvor etterspørselen etter industriarbeidsplasser er redusert, imens behov for arbeidskraft i andre sektorer har økt. Økt fokus på konkurranseutsetting av arbeids- og inkluderingstjenester fra myndighetene har medført et større press på effektive tjenesteleveranser og vi må prioritere våre ressurser der de gir størst effekt for våre brukere.

– Vil kunne ruste oss bedre

På bakgrunn av dette har styret derfor besluttet å legge ned industridelen i selskapet. Beslutningen innebærer et salg av industribygget med maskiner og utstyr mv.

– Nordtro industri har vært en viktig del av oss helt siden etableringen av selskapet, sier daglig leder Toril Aamo og legger til:

– Vi ser absolutt et potensial for videre industridrift i Nord-Troms, men vi har kommet til beslutningen at andre interessenter eventuelt må ta dette videre. Gjennom å avvikle industridelen frigjør vi ressurser og vil kunne ruste oss bedre for å møte behovene for nye arbeids- og inkluderingstiltak. Samtidig gir vi nye krefter mulighet til både å videreføre og skape nye produkter i lokalene i Sørkjosen.

Hvis noen ønsker å vite mer eller melde seg som interessent kan en ta kontakt med daglig leder Toril Aamo.

Nordtro jobbsenter donerer utstyr til Nordreisa Røde Kors

Nordtro og natur har alltid hengt tett sammen, og Nordtro jobbsenter har i mange tilfeller valgt å bruke naturen som treningsarena for mestring.

I de senere årene har tiltakene endret seg, og behovene har endret seg tilsvarende.  Nordtro jobbsenter ser derfor at de ikke lenger har behov for å eie turutstyr for bruk i tiltak.  I stedet velger de å støtte Nordreisa Røde Kors sin utstyrsbank med å donere utstyr dit.

Naturligvis skal vi fortsatt bruke naturen som arena – også i våre tiltak.  Det er likevel bedre at vårt turutstyr er tilgjengelig for alle, enn at de skal ligge avlåst på jobbsenteret, sier fagsjef Vibeke Gamst

Ansvarlig for utstyrsbanken, Terje A. Eriksen, er meget glad for bidraget fra Nordtro jobbsenter. Fagsjef ved Nordtro, Vibeke Gamst, sier at Nordtro sine deltakere vil få informasjon om utstyrsbanken sitt tilbud.

Nordreisa Røde Kors utstyrsbank

Nordreisa Røde Kors startet for en tid tilbake en utstyrsbank.  Utstyr ble innkjøpt ved hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen. Hovedmålet er økt bruk av naturen, og det er særlig rettet mot mennesker som kanskje ikke har ressurser nok til å eie eget turutstyr. Utstyrsbanken har åpent hver tirsdag kl. 17:00-19:00.  

Nordreisa Røde Kors er basert på frivillighet, og derfor ber man om forståelse for at utstyrsbanken kun har åpent en dag i uken.
Utstyrsbanken er i Flomstadveien, samlokalisert med stiftelsen Nybo