Har din bedrift behov for flere kollegaer?

Som bedriftseier eller leder har du en unik mulighet til å berike din egen arbeidsplass ved å inkludere folk med ulik kompetanse og erfaring.

Arbeidslivet er en viktig arena der vi kan utvikle oss, realisere våre potensialer og oppnå økonomisk stabilitet. Dessverre møter mange av oss hindringer og utfordringer når vi forsøker å skaffe eller beholde en jobb.

Dette kan skyldes mangel på relevant erfaring, manglende utdanning, funksjonshemninger eller andre faktorer som kan ramme oss alle, og som gjør det vanskelig å få fotfeste på arbeidsmarkedet. 

Sosial bærekraft i din bedrift

Som bedriftseier eller leder har du en unik mulighet til å få folk med ulik kompetanse og erfaring inn i arbeidslivet, samtidig som du beriker din egen arbeidsplass. 

Vær bevisst på å skape et inkluderende arbeidsmiljø som ønsker mangfold velkommen. Gjennom å ansette personer med ulik bakgrunn, erfaring og evner, kan du utnytte forskjellige perspektiver og skape et mer dynamisk og innovativt arbeidsmiljø.

Samtidig kan du dra nytte av de positive resultatene som en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke kan gi. Det kan øke produktiviteten, fremme kreativitet og innovasjon, og bidra til å bygge et sterkere omdømme for din bedrift.

Husk at selv små tiltak kan gjøre en stor forskjell for de av oss som prøver å finne en plass i arbeidsmarkedet.

Så, vil din bedrift hjelpe noen inn i arbeidslivet? Ta det første steget og sjekk hvordan du kan bidra til å skape en positiv forandring i samfunnet rundt deg.

Nordtro jobber for at alle, uansett forutsetninger og drømmer, skal kunne lykkes i arbeidslivet. Dersom din bedrift skal rekruttere og vil jobbe sammen om å skape et samfunn der ingen står utenfor – kontakt oss!

Gjennom Karriereportalen i Kopano kan vi også hjelpe deg å legge til stillingsannonser som når eksklusivt ut til våre jobbsøkere over hele landet.