Lerøy Aurora fikk Brobyggerprisen 2022

BROBYGGEREN 2022: Nordtro har tildelt Brobyggerprisen 2022 til Lerøy Aurora for sin gode inkluderingsvilje. Lerøy har over flere år gitt mange mennesker med hull i CV-en sjanse til å komme i lønnet arbeid. Adm direktør Kurt Einar Karlsen er opptatt av at ansatte møtes med respekt og positive forventninger på jobb i Lerøy.

Nordtro har tildelt Brobyggerprisen 2022 til Lerøy Aurora for sin gode inkluderingsvilje. Lerøy har over flere år gitt mange mennesker med hull i CV-en sjanse til å komme i lønnet arbeid.

Lerøy mottok prisen for sin gode inkluderingsvilje som arbeidsgiver. I Nord-Troms har Lerøy over flere år tatt imot en rekke arbeidssøkere med hull i CV-en og gitt de en sjanse til lønnet arbeid.

– Både ansatte og ledere i Lerøy Aurora har stor vilje til å inkludere flere mennesker i arbeidslivet. Lerøy har tatt imot mange arbeidssøkere som har hatt utfordringer med å komme i lønnet arbeid. Dette er svært verdifullt for det enkelte mennesket, men også samfunnet i Nord-Troms, sier Vibeke Heimen, karriereveileder og markedskoordinator i Nordtro AS.

Les også: Brobyggerprisen til Rema 1000 Storslett

Brobyggerprisen utdeles hvert år til den bedriften som har gjort en særlig innsats i arbeidsinkludering. Karriereveilederne i Nordtro avgjør hvem som får prisen på bakgrunn av resultater i året som har gått.

Administrerende direktør i Lerøy Aurora, Kurt Einar Karlsen, er opptatt av at alle ansatte møtes med respekt og positive forventinger på jobb i Lerøy Aurora.

– Vi jobber målrettet for at ansatte trives og utvikler seg i Lerøy. Vi er veldig glade for å bli kåret til årets brobygger 2022, sier Karlsen.