Nordtro er resertifisert for tre nye år i kvalitetssystemet Equass.
 
– Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra den eksterne revisoren. Det er vi veldig glade for! sier Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.
 
Revisoren skrev blant annet:
 
«Nordtro er en bedrift hvor det er et tett samarbeid innad og god oversikt i den daglige drift for alle ansatte. Bedriften har fornøyde deltakere og kompetente ledere. NAV og
andre interessepartnere er veldig fornøyd med hvordan bedriften arbeider med sine deltakere, og de tilbud som bedriften har for deltakerne og lokalsamfunnet. Bedriften har siden forrige revisjon jobbet godt med kvalitetsarbeidet sett i lys av kriteriene i Equass. (…)»