Er du leder og har en ansatt som er sykemeldt eller har hyppige sykefravær?

Nordtro AS tilbyr nå ordningen Ekspertbistand. Ekspertbistand er en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Målet er at arbeidstakeren kommer tilbake i jobb – og blir i arbeid. Dersom det ikke er hensiktsmessig for arbeidstakeren å komme tilbake i samme jobb, veileder Nordtro arbeidstakeren til å skaffe nytt arbeid.

Full refusjon fra NAV

Arbeidsgiver kan få full refusjon fra NAV, noe som innebærer 18 timer ekspertbistand fra Nordtro. Nordtro tilpasser et individuelt opplegg for arbeidstaker og arbeidsgiver, slik at vi sammen kommer fram til de beste løsningene på situasjonen. Nordtro kan også bistå når årsaken til fraværet er konflikt.

Her finner du mer informasjon om Ekspertbistand. 

Er dette interessant for din arbeidsplass? Kontakt fagsjef Vibeke Gamst via telefonnummer 928 85 041 eller e-post vibeke@nordtro.no.