JOBBGLEDE: Rema 1000 Storslett mottok Brobyggerprisen 2021 fra Nordtro. – Det er verdifullt for oss å bli kjent med deltakerne og bidra til at de utvikler seg videre innen butikkyrket, sier butikksjef Elin Bakkehaug. Her står hun sammen med butikkmedarbeider Mohamad Jumah.

Brobyggerprisen 2021 fra Nordtro AS går til Rema 1000 på Storslett. – Det er godt å være til hjelp for de som ønsker å prøve seg som butikkmedarbeider, sier butikksjef Elin Bakkehaug.

Rema 1000 Storslett mottok Brobyggerprisen 2021 for sin inkluderingsvilje og positive innstilling til at mennesker får en ny sjanse i arbeidslivet.

– Det var skikkelig artig! Jeg ble kjempeglad og overrasket. Det er motiverende når det blir lagt merke til at vi gjør en samfunnsnyttig jobb, smiler Elin Bakkehaug, butikksjef ved Rema 1000 Storslett.

Nordtro og Rema 1000 Storslett har hatt et tett samarbeid over år. Mange deltakere fra Nordtro har vært i arbeidsutprøving og praksis hos Rema 1000, og flere har også fått lønnet jobb.

– Jeg synes vi har et veldig godt samarbeid med Nordtro. Det er verdifullt for oss å bli kjent med deltakerne og bidra til at de utvikler seg videre innen butikkyrket. Det er godt å være til hjelp for de som ønsker å prøve seg som butikkmedarbeider, sier hun.

Mohamad Jumah har tidligere deltatt i tiltak ved Nordtro og hadde da arbeidstrening ved Rema 1000. Etter kort tid fikk han tilbud om lønnet arbeid.

– Mohamad liker å lære, er nysgjerrig og spør for å lære mer. Det er veldig bra! Han er hyggelig og har mye humor, så vi har det artig på jobb! flirer Bakkehaug.

Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro, skryter over Rema 1000 på Storslett.

– Elin og Rema 1000 på Storslett tar godt imot deltakere fra Nordtro, og de er dyktige på opplæring og oppfølging. Det betyr mye for den enkelte å føle seg inkludert i arbeidsmiljøet, og ikke minst å mestre nye arbeidsoppgaver.

– Må beholde alle vi kan

I år er andre gang Nordtro deler ut prisen for å hedre arbeidsgivere som bidrar til at mennesker går fra utenforskap til arbeidslivet.

– Vi ønsker å gi ekstra oppmerksomhet til det lokale næringslivet ved å utdele Brobyggerprisen hvert år. Arbeidsgiverne er nøkkelen til at flere personer får jobb og blir inkludert i arbeidslivet, sier Gamst.

Bakkehaug er klar på at arbeidsgiverne har et ansvar – ikke minst for at flere bosetter seg i Nord-Troms.

– Det er ikke alltid så enkelt å få jobb her i Nordreisa. Jeg synes det er viktig at vi beholder alle vi kan, og at vi bidrar til vekst! Vi må beholde menneskene som har etablert seg her og vi må øke innbyggertallet, slår hun fast.

I Norgestoppen

Nordtro hadde i 2021 rekordgode resultater i tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), og var av de beste i landet av alle arbeids- og inkluderingsbedrifter. AFT er for personer som har nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov og særlig usikre yrkesmessige forutsetninger, og som har behov for tett oppfølging med mål om lønnet arbeid og/eller utdanning. I 2021 ble 72 prosent av deltakerne i AFT ved Nordtro avsluttet til arbeid eller utdanning. Det hadde ikke vært mulig uten inkluderingsvillige arbeidsgivere i hele regionen.

– Vi er veldig stolte av at vi scorer så høyt. Det tyder på at Nordtro har motiverte deltakere, dyktige folk på jobb og et stort nettverk med mange inkluderende og gode arbeidsgivere, sier Gamst.

Nordtro leverer også tiltaket Oppfølging for NAV. Oppfølging er for personer som er klar til å gå direkte ut i arbeid, men som trenger bistand til å skaffe seg jobb.

– Over 60 prosent av deltakerne som ble avsluttet i Oppfølging ved Nordtro i 2021, startet i arbeid eller utdanning. I Oppfølging er lønnet arbeid målet, sier hun og legger til:

– Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss og bidra til at enda flere personer får varig tilknytning til arbeidslivet, avslutter Gamst.

BROBYGGEPRISEN: Rema 1000 Storslett ble veldig glade for å motta Brobyggerprisen 2021 fra Nordtro. På bildet er (f.v.) butikkmedarbeider Mohamad Jumah, butikksjef Elin Bakkehaug og markedskoordinator i Nordtro, Vibeke Heimen.