Fagsjef i Nordtro AS, Vibeke Gamst.

62 prosent av Nordtro sine deltakere i Arbeidsforberedende trening (AFT) fikk jobb eller startet i utdanning siste halvår av 2021.

– Vi er veldig fornøyde med resultatene for hele 2021 i Arbeidsforberedende trening (AFT), og gleder oss til å stå på i 2022 for at minst like mange kommer i jobb eller utdanning, sier Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro AS.

Første halvår av 2021 gikk over 80 prosent av deltakerne i AFT til arbeid eller utdanning. Det kan du lese om her. Resultatkravet fra NAV for AFT er at minimum 50 prosent av deltakerne skal i arbeid eller utdanning.