Nordtro AS har et ledig vikariat som karriereveileder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022 med mulighet for fast ansettelse. 

Nordtro tilbyr karriereveiledning til mennesker som trenger motivasjon og støtte for arbeidsdeltakelse. Vi bistår mennesker til å håndtere overganger og til å ta gode valg knyttet til arbeid og utdanning, slik at de oppnår varig tilknytning til arbeidslivet. Vi jobber etter kvalitetssikrede metoder og verktøy, og vi har et tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. Nordtro AS er eid av Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune.

En av våre medarbeidere ved Nordtro jobbsenter skal i fødselspermisjon etter nyttår, og vi tilbyr derfor et vikariat som karriereveileder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022 i 100 prosent stilling. På Nordtro jobbsenter jobber seks karriereveiledere, fagsjef og daglig leder. I tillegg eier Nordtro sportsbutikken Sport1 Nordtro på Storslett og nettbutikken www.turbulent.no. Nordtro AS leverer ulike arbeidsmarkedstiltak til NAV, og arrangerer kurs om karriereveiledning for enkeltpersoner, skoler og organisasjoner.

Vi søker deg med:

  • minimum tre års høyere utdanning innenfor helserelaterte fag, endringsmetodikk eller pedagogikk
  • god kompetanse om arbeidslivet lokalt og regionalt
  • et positivt menneskesyn med vilje til å jobbe målrettet i samarbeid med andre
  • god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Du er:

  • framoverlent, uredd og har evne til omstilling
  • effektiv og handlekraftig
  • nysgjerrig og liker å tilegne deg ny kunnskap
  • en god kollega

I jobben som karriereveileder motiverer du jobbsøkerne til videreutvikling og arbeidsdeltakelse, og du samarbeider tett med mange ulike arbeidsgivere. Du må være topp motivert for å videreutvikle deg i veilederrollen sammen med oss i Nordtro AS.

Nordtro vektlegger personlig egnethet. Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen.

Tiltredelse: 01.01.2022. Lønn: etter avtale. Søknadsfrist 01.12.21. Spørsmål om stillingen rettes til fagsjef Vibeke Gamst via telefonnummer 928 85 041. Søknad og CV sendes via e-post til firmapost@nordtro.no.