KARRIEREVEILEDERE: (ø.fv) Siri Bergset Elvestad og daglig leder Toril Aamo, (n.fv) Maria Simonsen, Vibeke Heimen, Olaug Anne Rønsen, fagsjef Vibeke Gamst og Malin Vollstad. Foto: Jan Børre Johansen

Over 80 prosent av deltakerne i Nordtro fikk jobb eller startet på utdanning første halvår etter å ha deltatt på tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).

– Dette er fantastiske resultater! Nordtro har drevet arbeidsinkludering i 40 år og dette halvåret knuser vi alle våre tidligere rekorder – og vi ligger langt over landsgjennomsnittet, sier Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro.

Nordtro leverer tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) for NAV. AFT er for personer som har nedsatt arbeidsevne og trenger bistand til å komme i arbeidslivet. Tiltaket kan i noen tilfeller vare over flere år. I AFT kartlegger man deltakernes ressurser og undersøker hvilket arbeid deltakeren trives i og mestrer over tid, i tillegg til å gi opplæring og øke deltakerens karrierekompetanse. Målet med AFT er at deltakerne kommer i jobb eller utdanning, og i AFT er det et resultatkrav til leverandørene om at minst 50 prosent av deltakerne skal i arbeid eller utdanning.

– AFT er et tiltak for utsatte grupper i samfunnet. Gode resultater har stor betydning for samfunnet og ikke minst for deltakerne. Det er avgjørende at vi jobber riktig i tiltaket for å lykkes med en varig tilknytning til arbeidslivet for hver enkelt deltaker, sier Gamst.

Tett samarbeid med arbeidsgivere

Nordtro jobber med deltakere i AFT fra både Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa. Gamst peker på flere suksesskriterier for at mange deltakere i Nordtro kommer i jobb, blant annet gode samarbeid med arbeidsgivere i regionen og veiledere med bred og solid kompetanse.

– Vi samarbeider tett med arbeidsgiverne i regionen, noe som er helt nødvendig for å lykkes i arbeidet vårt, sier hun og legger til:

– For at folk finner en jobb de passer til og trives i, er det avgjørende at vi kjenner arbeidsgiverne godt. Det styrker sjansene for at arbeidssøkeren blir i jobben over tid.

Stolt daglig leder

Daglig leder i Nordtro, Toril Aamo, sier at Nordtro jobber hardt for at hver enkelt deltaker får et godt tilbud.

– Nordtro jobber kontinuerlig med å øke kompetansen for å være den beste bedriften på arbeidsinkludering. Det viser resultatene våre i AFT med over 80 prosent til arbeid eller utdanning hittil i år, sier Aamo.

Hun er stolt over resultatene Nordtro har oppnådd i første halvår av 2021.

– Veilederne i Nordtro er veldig flinke. De er gode på ulike ting og bruker aktivt hverandre for å gi et best mulig tilbud til hver enkelt deltaker, avslutter Aamo.