OPPFØLGING: Nordtro vant anbudet for NAV-tiltaket Oppfølging. Daglig leder Toril Aamo er glad for at Nordtro fortsatt skal levere Oppfølgingstiltaket for NAV de neste to årene.

Nordtro vant anbudet for NAV-tiltaket Oppfølging. Nordtro skal dermed fortsette å levere oppfølgingstiltaket i kommunene Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.

Oppfølging er for personer som trenger bistand til å komme i lønnet arbeid. Nordtro har allerede levert oppfølgingstiltaket i fire år, og har nå vunnet anbudet for to nye år.

– Vi feiret seieren med sjampanjebrus, jubel og mange tårer, flirer Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.

Karenstiden er over og Nordtro har dermed signert en ny avtale med NAV om oppfølgingstiltaket. Avtalen sikrer inntekt for Nordtro samtidig som deltakerne får et tilbud fra en vel etablert og lokal bedrift med erfarne karriereveiledere.

– Nordtro har over 100 bedrifter i databasen og vi jobber hver dag for sikre solid kunnskap om arbeidsmarkedet i regionen. Inngående kunnskap om arbeidsgiverne er ofte avgjørende for å oppnå gode resultater, slik at vi vet hva arbeidsgiverne ønsker fra sine arbeidstakere, forteller Aamo.

Målet med tiltaket er at deltakerne kommer i lønnet arbeid og eventuelt øker sin arbeidsdeltakelse. Nordtro jobber målrettet for å sikre varig tilknytning til arbeidslivet for hver enkelt deltaker.

– I oppfølgingstiltaket hjelper man arbeidssøkerne med blant annet å skrive gode jobbsøknader og komme i kontakt med arbeidsgivere.

Nordtro skal fortsette å levere oppfølgingstiltaket for kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.

– Vi konkurrerer mot både nasjonale og internasjonale firmaer. Så vi er utrolig stolte over å ha vist NAV at Nordtro er den beste leverandøren for at flere personer i Nord-Troms får varig tilknytning til arbeidslivet, avslutter Aamo.