ÅRETS BROBYGGER: Nordtro AS har kåret Avfallsservice AS til Årets brobygger 2020. Fra venstre: driftssjef Karl-Martin Pedersen, daglig leder Sigleif Pedersen, Tor Solheim og Birger Johnsen i Avfallsservice AS.

Brobyggerprisen 2020 går til Avfallsservice AS for sin gode inkluderingsvilje til å gi personer som står utenfor arbeidslivet en sjanse til å komme i arbeid.

I år er første gang Nordtro deler ut prisen Årets brobygger. Prisen går til den bedriften som har gjort en særlig innsats for å inkludere mennesker som har stått utenfor arbeidslivet.

– Nordtro skal dele ut Brobyggerprisen hvert år framover for å gi ekstra oppmerksomhet til det lokale næringslivet. I 2020 hadde vi mange gode samarbeidsavtaler med Avfallsservice, og det var derfor ingen tvil om hvilken bedrift som fortjente å bli kåret til Årets brobygger, sier Vibeke Gamst, fagsjef i Nordtro AS.

– Avfallsservice viser stor vilje for å inkludere flere i arbeidslivet. Vi opplever at både ledelsen og de ansatte i Avfallsservice tar godt vare på deltakerne fra Nordtro, sier Gamst.

Avfallsservice AS er stolt over å ha mottatt prisen som Årets brobygger 2020.

– Det er artig at Avfallsservice blir satt pris på, og jeg tror også de ansatte synes det er godt å bli lagt merke til. Brobyggerprisen betyr mye for både bedriften, styret og de ansatte som følger opp deltakerne fra Nordtro daglig. Det betyr mye at dette markeres, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS.

Nordtro skal i samarbeid med NAV og andre instanser bidra til arbeidssøkeres karrierelæring, vekst og utvikling. Dette arbeidet innebærer blant annet et tett samarbeid med næringslivet i Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.

– Nordtro er avhengig av et tett og godt samarbeid med det lokale næringslivet for å utføre oppdraget vårt. Vi samarbeider med bedriftene om for eksempel jobbsmak, der deltakeren får prøve seg i et bestemt yrke. Vi følger også opp deltakere som har en lønnet jobb, men trenger bistand i en tidsavgrenset periode til å mestre jobben, sier Gamst.

Et samfunnsansvar

Det er viktig for Avfallsservice å bidra til samfunnet ved å inkludere flere mennesker i arbeidslivet og øke kompetansen. Hvert år har de derfor to lærlingplasser, i tillegg til å bidra aktivt for at flere utenfor arbeidslivet kommer i arbeid.

– Det å få folk i jobb bidrar til kompetanseheving som styrker næringslivet i regionen og i kommunene. Gode og sterke bedrifter betyr noe for vår framtid også – uten næringslivet har ikke vi noe å gjøre, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS.

Det er viktig for et godt fungerende samfunn at folk er i jobb. Arbeid fremmer også personlig vekst, sosiale relasjoner, identitet, økonomisk trygghet og er ofte helsefremmende.

– Det å ha en jobb å gå til er kjempeviktig! Å være i jobb er en inngangsbillett til å ha gode samtaler og føle seg inkludert. Er det ikke typisk at alle spør «Hva jobber du med?» Det å kunne svare «Jeg jobber hos Avfallsservice» betyr mye, sier han og legger til:

– Det er stor forskjell på å føle seg innenfor og utenfor arbeidslivet, og det er utrolig viktig for mange å ha en arbeidsplass å gå til, sier Pedersen.

Takker bedriftene

I 2020 samarbeidet Nordtro AS med over 70 bedrifter i Nord-Troms. Dette samarbeidet er gull verdt for de som står utenfor arbeidslivet.

– I fjor ble over 50 personer i tiltak ved Nordtro formidlet til ordinært arbeid eller utdanning, noe vi er veldig fornøyde med. Dette hadde vi ikke klart å få til uten gode samarbeidspartnere som Avfallsservice AS, sier Gamst.

STOLTE: Birger Johnsen, Tor Solheim, daglig leder Sigleif Pedersen og driftssjef Karl-Martin Pedersen i Avfallsservice AS, karriereveileder Vibeke Heimen og fagsjef Vibeke Gamst i Nordtro AS.