Fagsjef i Nordtro, Vibeke Gamst.

Hittil i år har 57 prosent av deltakerne i Arbeidsforberedende trening (AFT) gått over i ordinært arbeid, noe som er ny rekord for Nordtro.

Syv prosent av deltakerne i AFT gikk over i ordinært arbeid med bruk av lønnstilskudd, imens hele 50 prosent ble avsluttet i tiltak til ordinært arbeid uten bruk av lønnstilskudd.

– Dette er svært gode resultater, og noe vi er veldig fornøyde med! Dette viser at godt samarbeid med NAV og næringslivet i vår region nytter, sier fagsjef Vibeke Gamst.

Resultatkravet satt av NAV er at 50 prosent av personene som avsluttes i AFT skal ha overgang til ordinært arbeid eller utdanning. Nordtro ligger i starten av desember dermed godt over resultatkravet.

– Dette er veldig bra for den enkelte som har fått seg jobb, for samfunnet generelt og artig for Nordtro. Klart vi liker å oppnå gode resultater! smiler Gamst.

Les også: Gode resultater for Nordtro

AFT er et tiltak som tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov, og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og trenger tett oppfølging i veien til ordinært arbeid. Nordtro har 20 plasser i dette tiltaket.