Etter flere år med røde regnskapstall, viser halvårsregnskapet for 2020 til Nordtro et solid overskudd.

– Vi har nå fått økonomiske muskler til å jobbe enda mer målrettet for formålet vårt og visjonen vår: Å være en brobygger til arbeidslivet! sier Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.

De siste årene har det vært gjort flere viktige grep for å snu økonomien til Nordtro. Aamo er glad for at Nordtro nå ser resultatet av dette.

– Det har vært gjort tøffe strategiske valg for å komme hit vi er i dag, sier hun og legger til:

– Nordtro har en viktig rolle i lokalsamfunnet. Vi vil gjøre mer for å være en synlig bedrift og vi ønsker å jobbe enda tettere på næringslivet i regionen. Dette har vi mulighet til å gjøre nå.

Nordtro leverer tiltakene Avklaring, Oppfølging og Arbeidsforberedende trening (AFT) til NAV. I tillegg tilbyr Nordtro blant annet ulike kurs for organisasjoner og karriereveiledning for privatpersoner.

– Vi jobber med å utvikle nye forretningsområder, og dette arbeidet er enklere med grønne tall i regnskapet, avslutter Aamo.