FAGDAG: Denne uka arrangerte Nordtro fagdag for de lokale NAV-kontorene. – NAV ga tilbakemeldinger om at de synes fagdagen var inspirerende, nyttig og lærerik! Det er vi i Nordtro veldig glade for, sier Toril Aamo, daglig leder i Nordtro (t.h.). Fra venstre er veileder Haldis Sellevoll og veileder Vibeke Heimen.

Tirsdag arrangerte Nordtro SIA-fagdag for de lokale NAV-kontorene på Reisafjord hotell. 21 ansatte fra NAV Kåfjord, NAV Nordreisa, NAV Skjervøy, NAV Kvænangen og Nordtro deltok.

Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy (SIA) er et verktøy som benyttes i tiltak for å imøtekomme NAV sine behov for raske og konkrete avklaringer i forhold til en konkret bestilling. Nordtro arrangerte fagdag for å drive kompetansedeling og la ansatte i NAV bli bedre kjent med SIA-verktøyet.

– Vi inviterte til SIA-fagdag fordi vi mener det er viktig at NAV kjenner til verktøyene vi bruker. Nordtro har tro på at felles forståelse vil gi bedre samhandling med NAV og dermed et bedre tilbud til våre deltakere, sier Toril Aamo, daglig leder i Nordtro AS.

SIA I PRAKSIS: Dagen ble avsluttet med omvisning og demonstrasjon av praktiske SIA-oppgaver på Nordtro industri.

Oppgavene som brukes i SIA, er tidsavgrensede og objektivt målbare. SIA tydeliggjør tendenser i forhold til begrensninger og ressurser på spesifikke aspekter av arbeidsevnen. I prosessen følger veileder deltakeren tett under oppgaveløsning og med samtaler før og etter oppgaveutføringen. Grunnlag for vurdering av resultater fremkommer gjennom en sammenstilling av observasjon, oppgaveløsning og deltakers egenrefleksjon.   

– Nordtro har opplevd stor kvalitetsforbedring siden vi tok i bruk SIA, og derfor er det viktig for oss å synliggjøre dette for våre samarbeidspartnere, sier Aamo.

Solid forankret i bedriften

Nordtro tok i bruk SIA-verktøyet i 2015 og det brukes aktivt i hele tiltaksløpet, særlig i avklaringstiltaket. Nordtro har satt kompetansekrav om at alle veiledere i bedriften skal sertifiseres i SIA, og at alle arbeidsledere skal få opplæring i bruk av verktøyet.

– Etter fagdagen kjente jeg at jeg ble så stolt! Det var så tydelig at det er verdens største selvfølge for veiledere og arbeidsledere i Nordtro å bruke SIA-verktøyet i arbeidet sitt. Vi har jobbet bevisst i flere år for at bedriften skal bruke SIA i alle ledd – og det har vi klart å få til! sier Aamo.

21 DELTOK: Flere ansatte i de lokale NAV-kontorene og i Nordtro deltok på fagdagen.

Nordtro bruker SIA-strukturen i alle aktiviteter og jobber etter slagordet: «SIA hele tida!». Nordtro har også et eget SIA-forum som består av fagsjef, avdelingsledere og to veiledere. Hensikten med forumet er å ivareta at implementering, internopplæring, organisering, kvalitetssikring og utvikling blir en kontinuerlig prosess.

– Etter at vi tok i bruk SIA, ble det mye enklere å lage presise avklaringer. Vi bruker SIA-tankegangen i alt vi gjør, sier Haldis Sellevoll, veileder i Nordtro.

Gode tilbakemeldinger

Nordtro fikk gode tilbakemeldinger fra NAV etter fagdagen.

– NAV ga tilbakemeldinger om at de synes fagdagen var inspirerende, nyttig og lærerik! Det er vi i Nordtro veldig glade for, avslutter Aamo.