I september startet Nordtro opp AMO-kurs for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn.

Kurset inneholder blant annet undervisning i temaer om jobbsøkerprosessen, kartlegging av arbeidsmarkedet og karriereveiledning. Målet er å bedre deltakernes muligheter på arbeidsmarkedet. Det er Olaug Rønsen og Haldis Sellevoll, begge veiledere i Nordtro, som leder AMO-kurset.

– Kurset går blant annet ut på å lære om arbeidslivets spilleregler og normer, skattesystemet, hvordan man søker permisjon og andre ting som man trenger å vite når man skal ut i arbeidslivet i Norge, forteller Sellevoll.

Etter å ha fullført kurset, som varer til april 2019, skal deltakerne ha styrket sin selvfølelse og ha økt sine ferdigheter og kompetanse innenfor norsk arbeidsliv.

– En viktig del av kurset er å øke norskkunnskapen til deltakerne.

Kurset inneholder i tillegg fysisk aktivitet.

– Vi har vært på noen turer i skog og mark og skal fortsette med dette utover høsten. I arbeidslivet er det også viktig å holde seg i god fysisk form, sier Sellevoll.

Nordtro ønsker at deltakerne etter kurset skal ha utviklet gode lærestrategier som sikrer livslang læring. For å oppnå dette, skal deltakerne lage sine egne læringsmapper med fagstoff de kan bruke i hverdagen og på jobb.

– Vi opplever at deltakerne på kurset er engasjerte – de ønsker å lære mer om norsk arbeidsliv og er svært motiverte for å komme ut i arbeid, sier Rønsen.

Besøk Nordtro på Facebook