– Etter tøffe år med rekordlave oljepriser og økende ledighet i deler av landet, opplever Norge nå en positiv utvikling på arbeidsmarkedet og økt etterspørsel etter arbeidskraft. Denne muligheten vil regjeringen bruke til å få flere av de som står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. Vel 1 av 5 nordmenn mellom 20 og 66 år, er ikke i arbeid, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

I tillegg har regjeringen forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Verdifull arbeidskraft

– Vi gjør ikke dette for å være snille. Vi gjør dette fordi det er sløsing med ressurser og talenter at mange mennesker som ønsker å arbeide i stedet lever av trygd. I tillegg går samfunnet glipp av verdifull arbeidskraft, og inntekter til fellesskapet. Det handler i bunn og grunn om menneskers mulighet til å skape sin egen fremtid, sier Solberg. 

Les mer på www.inkluderingsdugnaden.no