Nordtro og natur har alltid hengt tett sammen, og Nordtro jobbsenter har i mange tilfeller valgt å bruke naturen som treningsarena for mestring.

I de senere årene har tiltakene endret seg, og behovene har endret seg tilsvarende.  Nordtro jobbsenter ser derfor at de ikke lenger har behov for å eie turutstyr for bruk i tiltak.  I stedet velger de å støtte Nordreisa Røde Kors sin utstyrsbank med å donere utstyr dit.

Naturligvis skal vi fortsatt bruke naturen som arena – også i våre tiltak.  Det er likevel bedre at vårt turutstyr er tilgjengelig for alle, enn at de skal ligge avlåst på jobbsenteret, sier fagsjef Vibeke Gamst

Ansvarlig for utstyrsbanken, Terje A. Eriksen, er meget glad for bidraget fra Nordtro jobbsenter. Fagsjef ved Nordtro, Vibeke Gamst, sier at Nordtro sine deltakere vil få informasjon om utstyrsbanken sitt tilbud.

Nordreisa Røde Kors utstyrsbank

Nordreisa Røde Kors startet for en tid tilbake en utstyrsbank.  Utstyr ble innkjøpt ved hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen. Hovedmålet er økt bruk av naturen, og det er særlig rettet mot mennesker som kanskje ikke har ressurser nok til å eie eget turutstyr. Utstyrsbanken har åpent hver tirsdag kl. 17:00-19:00.  

Nordreisa Røde Kors er basert på frivillighet, og derfor ber man om forståelse for at utstyrsbanken kun har åpent en dag i uken.
Utstyrsbanken er i Flomstadveien, samlokalisert med stiftelsen Nybo