MX Sport Nordtro
er i endring

Mangeårig butikkleder Ivar Henning Jensen har satt inn et ekstra gir – og bebuder endringer på MX Sport Nordtro. Teknologi og kommunikasjon skal utvikles og forbedres i avdelingen Den eneste konstante faktor er endring!

I nasjonalparklandsbyen Storslett, ligger MX-sport Nordtro. Da butikken ble etablert i mai 2003 i kjølvannet av en annen nedlagt sportsbutikk, var Ivar Henning Jensen et naturlig valg som butikksjef. Ivar Henning har jobbet i sportsbutikk siden sjetteklasse, og lever og ånder for sportsbransjen. Butikken var i utgangspunktet tiltenkt å være en jakt/fiske/friluftslivsbutikk med hovedfokus på Nordtro sine egne produkter, men er i dag en fullassortementsbutikk med et mye videre fokus. For noen år siden flyttet butikken inn i større og lysere lokaler i et kjøpesenter – Gammen Varehus, og er i dag bygdas største sportsbutikk med 3.5 faste stillinger, 2 ekstrahjelper og varierende antall deltakere/kandidater fra NAV.

 

«Sammen med Nordtro Jobbsenter skal vi produsere gode butikkmedarbeidere – med god kompetanse i salgsarbeid.  I tillegg skal vi arbeide aktivt for å bli en moderne omnichannel – hvor vi skal sørge for at sentralt i Nord-Troms skal det være en fysisk butikk med et godt og bredt sortiment, men også  ha en aktiv netthandel som har hele Norge som nedslagsfelt»

Omnichannel er et begrep som brukes noe ulikt, men i MX Sport Nordtro så bruker vi begrepet for å få fram at vi har en fysisk butikk som dekker et lokalt marked og at vi har en netthandel og bruker både nettsider og Facebook for å kommunisere med våre kunder.  Framtidens handel vil skje på ulike plattformer og variere fra gang til gang.  Mange butikker ser på netthandel som en trussel, vi ser på det som en mulighet!

Våre ambisjoner om å være en lokal full-sortiments-butikk er krevende!  Det er mange sesonger å skulle dekke, og det er en hel rekke forskjellige kundegrupper som har ulike behov.  Det kan være jegere, hallidrett, syklister, skifolk, mosjonister, fiskere m.v. – og behovene svinger igjennom de forskjellige sesongene.

Vi satser på gode og sikre leverandører, effektive systemer og god produktkunnskap!

For å være i forkant så velger vi nå å oppgradere våre systemer.  Vi skal ha i drift en ekstra datakasse, og systemene skal være integrerte – slik at vi kan automatisere og forenkle krevende prosesser.  Datakassen skal snakke med regnskap, lager på Storslett og lager i Sørkjosen, nettbutikken, leverandører, bank m.v.  Alt for å ha aktuelle varer på plass til våre kunder!

Nordreisa kommune er regionssenter hvor handel står for en stor del av sysselsettingen.  Derfor er det naturlig at Nordtro vinkler inn en butikkavdelingen i sitt attføringsarbeid.  Det legges stor vekt på at butikken ikke bare er underleverandør av tjenester i forhold til formålet vårt, men at man er i front av utviklingen innenfor handel i regionen.  Dette sikrer at arenaen er meget tidsriktig, og virker både attraktiv for øvrige handelsbedrifter, samt at den gir våre deltakere et fortrinn når de skal formidles videre til ordinært arbeid.  Det har vært investert betydelig i at avdelingen framstår som moderne og tidsriktig, og har relevante teknologier tilgjengelig for våre deltakere. Nordtro har av samme grunn valgt å investere i en e-handelsplattform.  Gjennom nettbutikken turbulent.no så øker vi motivasjonen hos deltakere og gir helt reell og relevant erfaring – som styrker våre deltakeres attraktivitet i arbeidsmarkedet.  Gjennom lokaliseringen i et handelshus så får våre deltakere et direkte utstillingsvindu for kommende arbeidsgivere, og gjennom fellesaktiviteter med andre butikker så øker sannsynligheten for både formidling og innsalg.  E-handlesplattformen sikrer at produktene fra Nordtro industri får en aktuell og god salgsplattform. 

MX Sport Nordtro på Gammen dekker det meste!

Reisaelva er en flott lakselv, og vi har tilgang til gode fjellvann og til fjord – nesten rett utenfor stuedøra.  Dette gjør at vi holder et rikholdig utvalg av fiskeutstyr til elvefiske, fjellfiske og sjøfiske.  For tiden kjører vi gode tilbud!

Stisykling blir stadig mer populært, og el-sykkelens inntog gjør at stadig flere sykler oftere og mere.  I Nord-Troms har vi også et aktivt sykkelsportmiljø.   Det betyr at vi har et godt utvalg av sykler til store og små tilgjengelig, og et godt delelager.

Klær og sko utgjør en stor del av omsetningen vår.  Vi satser på gode merkevarer, og på sko forsøker vi å holde fokus på at stadig flere liker å løpe – enten på asfalt eller i skog og mark.  I tillegg til all-round produkter, så fører vi også nisje-produkter.

I Nord-Troms har vi mange aktive elgjegere, men det er og mange aktive småvilt- og fugle-jegere.  Vi har en liten, men god våpenavdeling – og sørger for at vi har ammunisjon og tilbehør tilgjengelig.

Sykkel er populært – og siden vi har et godt utvalg av sykler, så ønsker vi også å ha et greit delelager tilgjengelig.  Vi tilbyr derfor også service og reparasjon av sykler som en tjeneste til våre kunder.  Dekkbytte gjør vi og.  Det kan være en fordel å bestille time.

Nettbutikken TURBULENT er organisert under MX Sport Nordtro, og dette er et samarbeid med Nordtro Industri.  På grunn av omleggingen av vår datakasse, så er for tiden fokus på våre Nordtro-varer på nettbutikken.  I andre halvår lanserer vi vår nye integrerte plattform – med en rekke ulike varekategorier.

Nord-Troms videregående skole har en svært aktiv skilinje, og i Nordreisa er det mange som bruker det gode nettverket av skiløyper.  Derfor har vi valgt å ha et rikholdig utvalg innen ski og vinterartikler.  Vi har også Ski-selector som gjør oss flinkere til å ta ut akkurat det riktige skiparet til deg

Facebook:  @TurbulentNordtro

Facebook:  @MXSportNordtro

Tlf, kontor:  94 00 94 87

Tlf, butikk:  94 00 94 82

Epost:  butikken@nordtro.no

Nettbutikk:  www.turbulent.no