Toril Aamo er ansatt som ny daglig leder i Nordtro

46-åringen fra Dalsbygda har vært Fagsjef og Nestleder i Nordtro siden 2012.  

Hun tar nå steget opp til å lede hele samfunnsbedriften

Den nye daglige lederen ser fram til å ta fatt med oppgaven å lede bedriften Nordtro videre.  Som fagsjef har hun definitivt allerede vært aktivt deltakende i å bringe inn vinnerkultur og målfokus i arbeidet med tiltaksleveranser.  I de siste årene har bedriften vunnet samtlige anbudskonkurranser den har deltatt i, og scorer svært høyt på måloppnåelse i tiltakene.  Toril Aamo ønsker at Nordtro skal være en bedrift full av dyktige og kunnskapsrike medarbeidere som vil hjelpe mennesker tilbake til jobb eller nærmere arbeidslivet.  Så mange som mulig skal finne sin plass i arbeidslivet, siden samfunnet trenger så mange folk som mulig i jobb – og folk trenger jobbtilhørighet.  

Nordtro skal være det første bedriftseiere tenker når de skal ansette mer folk!  Vi skal fortsatt ha fokus på de beste metodene for å hjelpe folk ut i jobb.

«Vi skal være en bedrift som er fleksibel og endringsvillig!  Kvalitet, kompetanse og gode metodevalg skal være vårt varemerke.  Våre avdelinger skal være til å stole på, de skal også være bedriftsøkonomisk solide – og vi skal ha avdelinger som skal være foretrukne leverandører og samarbeidsparter innen tiltaksleveranser, rekruttering, sport og fritid og industri rettet mot havbruk, forsvar og øvrige b2b-kunder»

Som samfunnsbedrift skal vi være en aktiv part i relasjon til NAV, til våre eiere – Nordreisa Kommune og Troms Fylkeskommune.  Vi skal fortsatt være deltaker i næringsutvikling i regionen, både i gjennom Nordreisa næringsforening, men også med andre interessenter.

«Nordtro skal være en bedrift full av dyktige og kunnskapsrike medarbeidere som vil hjelpe mennesker tilbake til jobb eller nærmere arbeidslivet»

Ansatte ved Nordtro skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur, religion og etnisk opprinnelse.

Ansatte skal oppleve at de er en viktig del av den totale/helhetlige driften.

Ansatte ved Nordtro skal være bevisst sitt faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold til våre kvalitetsnormer. Ansatte skal utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte, dele sin kunnskap med kolleger for best mulig resultat, holde avtaler og oppfylle forpliktelser.

Bedriften skal legge forholdene til rette slik at de ansatte skal oppleve å ha oversikt og innvirkning på egen arbeidssituasjon ved å bli hørt og få tilbakemelding på arbeidsutførelse.

Nordtro ønsker å ha en åpen dialog mellom ledelse og ansatte om alt som har betydning for arbeidsmiljøet.

Avtroppende daglig leder, Terje Ansgar Eriksen, er godt fornøyd med valget av ny leder.

Toril Aamo vil bringe mer struktur og målretting inn i bedriften, og hun har arbeidet seg opp fra veileder – via fagsjef og nestleder – til nå å bli daglig leder.  Det betyr at hun er prima kvalitet – for er det noe Nordtro er gode på så er det å produsere arbeidskraft av god kvalitet, ler han.  Hun er en lagspiller og har målteft – jeg er spent på å følge med bedriften fra utsiden.

Toril Aamo har allerede vist at hun har forstått at Nordtro er en samfunnsbedrift som lever i tett samspill mellom ansatte, deltakere, NAV, næringsliv, eiere og samfunnet rundt.  Derfor er jeg trygg på at Nordtro vil bli ledet på en god måte inn i framtiden, avslutter avtroppende leder med.

Olaug Rønsen arbeider som veileder på Nordtro Jobbsenter.  I tillegg er hun ansattes representant i styret.

Toril Aamo har ledet Jobbsenteret på en god og klok måte sier hun.  Latteren sitter løst, samtidig så er fokus på kompetanse og faglighet.

Bedriften brukte både interne krefter og et byrå til å finne fram til aktuelle lederkandidater.  Det kjennes bra å vite at det er internt i Nordtro at vi har funnet den mest egnede kandidaten til å lede oss videre, sier hun

Styreleder Linda Fjellheim er glad for å kunne presentere Nordtros nye daglige leder.

For å sikre at bedriften skulle ansatte den mest egnede kandidaten til daglig leder så valgte vi å anvende et eksternt byrå til hjelpe oss.  Dette ga oss en trygg og god rekrutteringsprosess.  Vi hadde intervjuer med totalt fire kandidater til stillingen, og Toril Aamo var den som svarte best til vår kravspesifikasjon.  

Oppdraget med «Arbeid og Inkludering» er krevende og vi har våre utfordringer.  Jeg gleder meg stort til å samarbeide med den nyvalgte daglige lederen, og ser lyst på framtiden.