Nytt styre valgt i Nordtro AS

Nordtro er et aksjeselskap og bedriften er eid av Nordreisa Kommune (51 %) og Troms Fylkeskommune (49 %).

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i en organisasjon eller aksjeselskap. Det innebærer som regel et møte hvor alle medlemmene i en organisasjon eller alle eierne i et aksjeselskap er kalt inn.

Fredag 25. mai ble det avholdt generalforsamling på Nordtro Jobbsenter. Jobbsenteret ble valgt for å gjøre eierne enda bedre kjent med aktivitetene som er tettest knyttet til formålet med bedriften. For første gang tok Nordtro i bruk nymotens teknologi for å avholde møtet. 3net stilte opp og sikret en god gjennomføring, da Troms Fylkeskommune deltok via lyd/bilde overføring.

Det nye styret i Nordtro AS består av Styreleder: Linda Fjellheim, nestleder: Mariam Rapp, Styremedlem: Peder A. Amundsen, Harald E. Johannessen. Ansattes representant i styret er Olaug Rønsen. Det nye styret gleder seg spesielt til å igangsette arbeidet med ny strategiplan for Nordtro AS

Ordfører Øyvind Evanger stilte for Nordreisa Kommune og sa seg meget fornøyd med den høye måloppnåelsen i tiltakene som Nordtro leverte i 2017. Han uttrykte også forventning om at disse resultatene fortsetter inn i dette året. Tilbakemelding fra hovedkunden NAV viser at Nordtro leverer meget høy måleoppnåelse i tiltakene Avklaring og Oppfølging.

Daglig leder Terje A. Eriksen, Ordfører Øyvind Evanger, Styreleder Linda Fjellheim sa seg meget godt fornøyd med gjennomføringen av årets generalforsamling.