Sport1 Nordtro

Sport1 Nordtro ligger på Storslett i Gammen varehus. 1. november 2018 byttet Nordtros sportsbutikk kjede fra MX Sport til Sport1.

Da butikken ble etablert i mai 2003 i kjølvannet av en annen nedlagt sportsbutikk, var Ivar Henning Jenssen et naturlig valg som butikksjef. Ivar Henning har jobbet i sportsbutikk siden sjette klasse, og har de siste 25 årene jobbet fulltid i sportsbransjen. Butikken var i utgangspunktet tiltenkt å være en jakt/fiske/friluftslivsbutikk med hovedfokus på Nordtro sine egne produkter, men er i dag en fullassortimentsbutikk med et mye videre fokus. Sport1 Nordtro er i dag bygdas største sportsbutikk med 3,5 faste stillinger, 2 ekstrahjelper og varierende antall deltakere/kandidater fra NAV.

Dagens bindeledd mellom butikken og industrien kommer i form av Nordtro sin egen nettbutikk, Turbulent. Vi høster godt av erfaringene som er gjøres med nettbutikk, og både butikken og nettbutikken brukes bla. til arbeidsutprøving. Nordtro er godkjent lærlingeplass for logistikkfag og butikkfag.

SPORT1: Ivar Henning Jenssen er daglig leder for Nordtros sportsbutikk på Gammen varehus.