Supported Employment

Nordtro jobber etter en metodisk tilnærming som heter Supported Employment. SE er en prosess som bistår personer med små eller større funksjonsnedsettelser til å få eller beholde lønnet arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Ideologien bak SE bygger på at alle mennesker uavhengig av type og grad av yrkeshemming, kan og har rett til å kunne jobbe på det ordinære arbeidsmarkedet.

Hovedmomenter i SE:

  • Yrkes- og karriereplanlegging
  • Jobbmatch
  • Samarbeid med arbeidsgiver
  • Opplæring og bistand på arbeidsplassen