Supported Employment

Veiledning i Nordtro AS har som utgangspunkt medodikken i Supported Employment.
En av våre veiledere har tatt videreutdanning i yrkesrettet rehabilitering ved Høyskolen i Akershus (30 stp).
Denne metodikken er viet stor plass i studiet.

Hovedprinsipper i Supported Employment:

• Tett oppfølging
• Arbeidsgiver – Arbeidstaker
• Markedsføringsfilosofi
• Jobbmatch – rett jobb til rett person
• Finne, få og beholde jobb i ordinært arbeidsliv