Løft

LØFT er en effektiv strategi for å løse problemer og skape ønskede endringer raskt i den verden som beveger seg.
Det vil si der hvor både problemer og løsninger er menneskeskapt.

Hensikten med LØFT er skape vekst og utvikling gjennom å styrke folks særegne løsningskompetanse, kvaliteter og kloke grep.
LØFT er anvendbar i alle situasjoner hvor mennesker ønsker forandring og nye løsninger på gamle problemer
Gro Johnsrud Langslet

LØFT fokuserer på følgende:

• Mestringsorientert språk
• Lete etter det som fungerer
• Finne det som kjennetegner situasjonen når problemet er løst
• Oppmerksomhet fremmer gjentakelse
• Språk skaper virkeligheter
• Små endringer gir større endringer
• Endring er uunngåelig – stabilitet en illusjon
• De saken gjelder vet best